Hoewel onderzoek uitwijst dat sporten en bewegen een positieve impact heeft op de productiviteit en gezondheid van werknemers, investeert nog niet iedere werkgever in vitaliteitprogramma’s.

De behoefte is er wel: bijna de helft van de Nederlanders zegt meer te gaan sporten als hun werkgever betaalt.

Dat blijkt uit onderzoek van Gympass, aanbieder van zakelijke sport- en welzijn-oplossingen.

Financiële drempel

Niet alleen de mensen die al regelmatig sporten zeggen actiever te gaan bewegen als hun werkgever betaalt, maar ook de stilzitters komen in actie. Bijna de helft van hen geeft aan dan te zullen beginnen met sporten.

Gympass is niet verrast door de uitkomst. Ze krijgen dit ook te horen van bedrijven die gebruik maken van hun collectieve sportabonnement. Zelfs hun werknemers die nog nooit een voet in de sportschool hebben gezet, beginnen met sporten.

Geld is een zeer belangrijke drempel die veel van hen tegenhoudt, dus een financiële bijdrage door de werkgever zorgt er volgens Gympass voor dat sporten toegankelijker wordt.

Investeren in gezondheid

Niet alleen voor werknemers is er een financiële drempel om te gaan sporten, ook werkgevers vinden de financiële investering in sport nog niet vanzelfsprekend. Vaak zien ze niet direct de return on investment. Maar die is er wel degelijk.

Buiten het feit dat een bedrijf aantrekkelijker wordt voor nieuw talent en de fysieke en mentale gezondheid van werknemers verbetert, zijn er ook economische voordelen: uit onderzoek blijkt dat regelmatig sporten het verzuim met 4,1 dag per werknemer per jaar terugdringt.

Senioren versus millennials

Vooral bij de oudere werknemers is er nog veel winst te behalen. De helft van de 55-plussers geeft namelijk aan niet aan sport te doen. Toch zou bijna een derde van hen er wel mee willen beginnen als hun baas hiervoor zou betalen.

Gympass krijgt vaak te horen van bedrijven dat het terugdringen van verzuim onder oudere werknemers een uitdaging vormt. Zij hopen met het onderzoek aan te tonen dat ook zij bereid zijn om aan hun gezondheid te werken, als de werkgever hen dat zetje in de rug geeft door mee te betalen.

Bij de millennials sport de meerderheid al en ook de niet-sporters zijn welwillend: twee derde van hen zou wel gaan sporten als de baas betaalt.