Hersenen van moeders veranderen onder invloed van zwangerschapshormonen, waardoor zorgtaken en aandacht voor het kind prioriteit krijgen.

Bij veel briljante en ambitieuze vrouwen verdwijnt de gedrevenheid voor het bereiken van een topfunctie, waardoor het glazen plafond in stand blijft.

Bij vaders die direct na de geboorte van hun kind zorgtaken op zich nemen, blijken in dezelfde gebieden als bij moeders hersenveranderingen op te treden.

De oorzaken en het effect van deze hersenveranderingen worden beschreven in het in deze maand verschenen artikel “The glass ceiling: A biological phenomenon” in ‘Medical Hypotheses’ van professor Tom W.J. Schulpen, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde.

Hersenvernieuwing

Onze hersenen zijn plastisch en vernieuwen zich steeds weer, vooral in die gebieden die nieuwe vaardigheden opslaan.

In de zwangerschap veranderen bij de moeder die hersengebieden, die van belang zijn voor de zorg van het kind, zoals met MRI onderzoek is aangetoond. Deze veranderingen blijven langdurig en mogelijk levenslang aanwezig. Deze natuurlijke behoefte voor meer zorg voor het kind geeft minder tijd voor het najagen van een top carrière, waarvoor lange werkweken nodig zijn.

Mannen hebben deze biologische verandering niet en dus meer tijd voor carrièreplanning. Deze ongelijke situatie versterkt alleen maar het glazen plafond en zal niet door quota of andere maatregelen worden doorbroken.

Zorg kind prioriteit

Maar er is zeer recent onderzoek waaruit blijkt dat vaders, die kort na de geboorte de verzorging van hun kind op zich nemen, zelf oxytocine aanmaken, waardoor in die hersengebieden, die de zorgtaken regelen, dezelfde veranderingen optreden als bij moeders.

Bij hen heeft de zorg voor het kind nu ook prioriteit. Het is te verwachten dat ook zij minder aandacht en tijd aan hun carrière zullen geven, waardoor een gelijk speelveld voor het bereiken van een toppositie voor de moeder weer open ligt. Vaderschapsverlof is daarbij het sleutelwoord.

Scandinavië, waar vaderschapsverlof al lange tijd bestaat, kan als voorbeeld dienen voor verder onderzoek naar deze hypothese.

“Het doorbreken van het glazen plafond begint bij de vader”, aldus Tom W.J. Schulpen.