BG_bird2100% onafhankelijk
Psychosociale arbeidsbelastingHR-professional staat er soms alleen voor

HR-professional staat er soms alleen voor

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Een vijfde van de HR-professionals heeft geen aanspreekpunt binnen de eigen organisatie. Dit blijkt uit onderzoek van OpenUp onder 548 HR-professionals.

Bij de HR-professionals die wel een aanspreekpunt hebben is dat vaak de manager (33 procent) of een vertrouwenspersoon (27 procent).

Maar of dit voldoende is, is nog maar de vraag. Eén op de vijf respondenten zou meer ruimte willen om privé of mentale problemen te bespreken binnen de organisatie.

Veel respondenten geven aan zich de afgelopen tijd vermoeid en somber te hebben gevoeld (respectievelijk 39 en 23 procent). Ook geeft 27 procent aan gespannen te zijn geweest.

Dit kan te maken hebben met het feit dat 32 procent niet op vakantie is geweest, omdat dat niet goed voelde als HR-contactpersoon. Bijna de helft heeft zich echter tevreden gevoeld de afgelopen weken.

Behoefte aan een psycholoog

De hulp die HR-professionals krijgen is in veel gevallen ontoereikend. Bijna één op de drie geeft dan ook aan behoefte te hebben aan een gesprek met een psycholoog.

Toch ervaren ze daarbij drempels: 11 procent is er simpelweg niet aan toegekomen, 10 procent vindt de stap naar professionele hulp te groot en nog eens 2 procent vindt de wachtlijst te lang.

Zonde dat deze drempels medewerkers ervan weerhouden om hun problematiek met een professional te bespreken.

HR wordt meer coaching en vertrouwenswerk

De rol van de meeste HR-professionals is in coronatijd veranderd. 38 procent vindt dit een leuke ontwikkeling, terwijl 14 procent dit liever niet had gezien.

27 procent treedt momenteel meer als coach op ten opzichte van voor de coronacrisis, eenzelfde percentage wordt meer als vertrouwenspersoon gezien en ook treedt een kwart van de HR-professionals nu meer als motivator op.

Opleiden blijkt tijdens de coronacrisis van minder groot belang geworden, want de rol van opleidingscoördinator is bij bijna een kwart van de respondenten afgenomen.

HR onmisbaar tijdens de coronacrisis

Maar waren de meeste werknemers de coronacrisis wel doorgekomen zonder hulp van HR? Dat is maar de vraag volgens een deel van de professionals.

41 procent vindt dat hij of zij een onmisbare bijdrage heeft geleverd tijdens de coronacrisis. Of dit genoeg gewaardeerd wordt? In te veel gevallen niet.

Eén op de drie HR-professionals vindt dat er meer waardering vanuit het bedrijf had mogen zijn. Ook vindt 28 procent dat de samenleving meer waardering had mogen tonen voor de onmisbare rol die zij hebben gespeeld.

Want dit heeft ook zijn wissel getrokken op de HR-professionals zelf. Maar liefst 39 procent heeft meer werkstress ervaren in de coronaperiode.

>>> Lees meer over vertrouwenspersonen

Deel dit artikel

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?