De kennis van Nederlandse HR-professionals over de huidige en toekomstige wet- en regelgeving binnen hun vakgebied laat te wensen over.

Uit de HR Kennistest van Visma YouServe, waarin meer dan driehonderd Nederlandse HR-professionals werden ondervraagd, blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de wetten die in 2024 van kracht zullen zijn en wat deze wetten precies inhouden.

Moeite om veranderingen bij te benen

Veel HR-professionals hebben moeite om alle veranderingen in de wetgeving bij te houden. Zo is de meerderheid niet op de hoogte van het feit dat het wetsvoorstel ‘werken waar je wilt’ is verworpen.

Daarnaast was 83 procent niet op de hoogte van de stijging van het minimumloon in 2024 en kon dit percentage het exacte stijgingspercentage niet benoemen.

Ook de plannen die tijdens Prinsjesdag zijn gepresenteerd, zoals de vrijstelling voor het privégebruik van de OV-kaart en het OV-abonnement, waren bij veel HR-professionals niet bekend.

Behoefte aan modernisering belastingwetgeving

Ook op het gebied van belastingwetgeving ontbreekt het aan kennis bij HR-professionals. Slechts 8 procent wist het juiste antwoord te geven op de vraag met hoeveel procent het eerste belastingschijftarief stijgt.

Een groter aantal (12 procent) was ervan overtuigd dat het juiste antwoord 0,04 procent was, terwijl maar liefst drie op de vijf (59 procent) aangaf geen idee te hebben.

Het is dan ook begrijpelijk dat 45 procent van de HR-professionals het moderniseren en eenvoudiger maken van de belastingwetgeving als hoge prioriteit voor het nieuwe kabinet ziet.

Simon Kornblum, Directeur bij Visma YouServe, benadrukt het belang van het continu up-to-date blijven met de laatste ontwikkelingen in het vakgebied: “Nederlandse HR-professionals staan voor een uitdaging in het continu bijhouden van de steeds veranderende wet- en regelgeving. Het is zorgelijk dat een groot deel niet op de hoogte is van cruciale wijzigingen en plannen. Dit kan leiden tot fouten en misverstanden, met nadelige effecten voor zowel werknemers als werkgevers.”

Onduidelijkheid over verlofstelsel en contractvoorwaarden

Uit het onderzoek van Visma YouServe blijkt ook, dat meer dan de helft van de HR-professionals kritiek heeft op het huidige verlofstelsel. Dat is volgens hen een rommeltje.

Ze maken zich zorgen over de groeiende omvang van verlofregelingen, waaronder recente uitbreidingen van vaderschapsverlof, transitieverlof en voorstellen voor nieuwe regelingen zoals rouwverlof.

Deze uitgebreide regelingen worden gezien als een overdreven verzorgingsstaat. De complexiteit van de regelingen heeft in het verleden al tot fouten geleid, waarbij werknemers te weinig of juist te veel verlof hebben ontvangen.

>>> Lees ook: Wie maakt aanspraak op welk type verlof?

Kritiek op verhoging minimum loon

Daarnaast is er kritiek op de aangepaste contractvoorwaarden en de verhoging van het minimumloon. Bijna de helft van de ondervraagde HR-professionals (47 procent) is van mening, dat de beslissing om na drie tijdelijke contracten een vaste baan aan te bieden, aan het bedrijf zelf moet worden overgelaten.

Daarnaast verwacht een derde (36 procent) problemen als de overheid harder gaat optreden tegen zzp’ers die eigenlijk geen ondernemer maar werknemer zijn.

Hoewel 42 procent vreest dat de recente stijging van het wettelijk minimumloon organisaties in moeilijkheden kan brengen, geeft een meerderheid (64 procent) aan dat werknemers nog steeds meer waarde hechten aan vrije tijd dan aan hogere lonen.

Sharon Parinussa, HR-directeur bij Visma YouServe, begrijpt de frustratie van HR-professionals over de voortdurend veranderende wet- en regelgeving: “Op de huidige arbeidsmarkt is het nog steeds een uitdaging om niet alleen nieuw talent aan te trekken, maar ook om bestaande werknemers te behouden en te ondersteunen in hun groei. De voortdurende veranderingen in wetgeving maken het steeds lastiger om aan deze taak te voldoen. Bovendien wordt de nieuwe voorgestelde regelgeving als te streng ervaren, waardoor er weinig ruimte overblijft voor maatwerk. Het vinden van de juiste balans tussen regelgeving en flexibiliteit is cruciaal om een gezonde werkomgeving te behouden.”