Fysieke overbelasting van zorgpersoneel zorgt, samen met werkdruk, voor veel ziekteverzuim in de zorg.

De Inspectie SZW tilt zwaar aan gezonde fysieke belasting. Daarom voert zij inspecties uit bij diverse verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg.

Naast inspecties start de Inspectie ook een campagne om fysieke belasting hoger op de agenda van instellingen te krijgen.

Minder verzuim

Ruim de helft van de werknemers in de gezondheidszorg krijgt te maken met fysiek zwaar werk. Dit blijkt onder meer uit de monitor fysieke belasting.

Investeren in beleid om fysieke overbelasting te voorkomen, heeft een positief effect op de inzet en effectiviteit van medewerkers op de korte en lange termijn. Dit leidt tot minder verzuim, betere werkprestaties en een betere werksfeer.

De Inspectie SZW vindt dat dit thema hoger op de agenda van werkgevers moet komen te staan.

Vier zorginstellingen laten het goede voorbeeld zien

In de campagne brengt de Inspectie SZW de lessen van vier goede praktijkvoorbeelden samen op haar website.

Investeren in beleid om fysieke overbelasting te voorkomen is belangrijk. Dat laten deze goede voorbeelden uit de praktijk zien. Zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Deze werkgevers laten zien hoe zij fysieke belasting samen met hun medewerkers oppakken om ze fit, gemotiveerd, sterk en aan het werk te houden. De verhalen van Envida, Severinus, Philadelphia en Driezorg zijn te lezen op inspectieszw.nl/fysiekebelasting.

Daarnaast kan elke werkgever checken of het beleid fysieke belasting op orde is met de BeleidsSpiegel VVT.

Toekomst gericht beleid leidt tot fikse daling van het ziekteverzuim

Philadelphia is een zorgorganisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Hun beleid rondom fysieke belasting zetten ze in om personeel te behouden; nu en in de toekomst.

Juist in tijden van een krappe arbeidsmarkt zien ze fysieke belasting als een gedeelde verantwoordelijkheid tussen medewerkers en werkgever. Zorgorganisatie Philadelphia ziet dat het tweeledig werkt. Met de focus op innovatie, trainingen en preventie is het verzuim flink gedaald. Het schommelt nu rond de 4 procent. Dat maakt Philadelphia tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever.

Minder uitval door fysieke klachten serieus te nemen

Bij Envida, een organisatie voor ouderen en chronisch zieken, bleek fysieke belasting één van de belangrijkste oorzaken van verzuim. Om dit aan te pakken kozen ze voor een organisatiebrede aanpak met ambitieuze doelen.

Iedere medewerker moet begrijpen hoe hij of zij kan bijdragen aan het terugdringen van fysieke belasting. De juiste kennis over arbothema’s en hulpmiddelen is daarbij van belang. Met dit soort kennis werken medewerkers veiliger en daar haalt Envida als organisatie winst uit. Bovendien zorgen bewuste en betrokken medewerkers voor een intrinsieke motivatie om fysieke belasting terug te dringen.