Uit een recent onderzoek naar gezondheid en veiligheid op het werk onder 1.729 klanten van DNV GL, is gebleken dat investeringen in gezondheid en veiligheid achterblijven bij kleine bedrijven.

Wereldwijd overlijden dagelijks meer dan 7.600 mensen als gevolg van arbeidsongevallen of beroepsziekten.

Naar schatting lijden nog eens 374 miljoen mensen aan arbeidsgerelateerde letsels en ziekten.

Bedrijven worden geconfronteerd met toenemende druk om gezondheids- en veiligheidskwesties op de werkplek in hun toeleveringsketen te waarborgen.

Toename risico’s machine en apparatuur

Bescherming van het welzijn van werknemers (82 procent) en wet- en regelgeving (79 procent) zijn de belangrijkste drijvende krachten voor G&VW-management – althans volgens 1.700 brancheprofessionals die door DNV GL zijn ondervraagd. Drijfveren als intern beleid, bedrijfscontinuïteit en merkreputatie scoren beduidend lager.

De belangrijkste risico’s worden toegeschreven aan machines en apparatuur (66 procent) en aan de werkomgeving (62 procent). Vergeleken met een enquête over hetzelfde onderwerp uit 2014, zijn de risico’s van machines en apparatuur toegenomen met 29 procent en de risico’s van de werkomgeving met 32 procent. Dit kan het gevolg zijn van specifiekere wetgeving met betrekking tot machines en werkomgevingen in de voorbije jaren.

Gezondheid en veiligheid strategische keuze

De belangrijkste voordelen van de geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen zijn natuurlijk dat bedrijven beter kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving en dat het aantal letselongevallen daalt.

55 procent van de bedrijven geeft aan dat de baten van het implementeren van risicobeperkende maatregelen groter zijn dan de kosten. Bij bedrijven met een gecertificeerd managementsysteem voor gezond en veilig werken (OHSAS 18001/ ISO 45001) is dit 65 procent en bij bedrijven die zijn aangemerkt als leiders zelfs 75 procent.

Als we kijken naar hoe bedrijven dit vanuit een strategisch perspectief benaderen, zegt 50 procent van de respondenten dat gezondheid en veiligheid op het werk van groot belang is voor hun algemene bedrijfsstrategie. Voor grote bedrijven is dit 62 procent en voor gecertificeerde bedrijven 63 procent.

Kleine bedrijven

Bij kleine bedrijven (minder dan 50 werknemers) zien we een ander beeld. 41 procent geeft aan dat de baten de kosten overtreffen en 43 procent geeft aan dat gezondheid en veiligheid op het werk van groot belang is voor de bedrijfsstrategie. En terwijl 52 procent van de grote bedrijven in de komende jaren meer wil investeren, is slechts 33 procent van de kleine bedrijven dat ook van plan.

Dit wijst er in het algemeen op dat kleine ondernemingen wellicht onvoldoende aandacht besteden aan gezondheid en veiligheid op het werk. Dit zou een risico kunnen vormen, aangezien het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de meeste regio’s de belangrijkste ondernemingsvorm is. In de OESO-landen behoort ongeveer 99 procent van alle bedrijven tot het mkb en zijn mkb-bedrijven goed voor 70 procent van alle banen.

Volgens DNV GL zien kleine en middelgrote bedrijven vooral op tegen de benodigde investeringen om de faciliteiten en machines te vernieuwen. Toch zijn er vaak aanzienlijke verbeteringen mogelijk door betere processen en een sterkere focus op veiligheid door gedragsverbetering. Het doorlopen van een certificeringsproces is voor mkb-bedrijven vaak de gemakkelijkste manier om de veiligheid op de werkplek zonder buitensporige kosten te verbeteren.