BG_bird2100% onafhankelijk
BG_bird2100% onafhankelijk

arbeidsongeval

Groei oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt

De Inspectie SZW zag in 2018 schijnconstructies en misstanden waarbij werkenden ernstig financieel werden benadeeld of zelfs uitgebuit.

Investeringen in gezondheid en veiligheid blijven achter bij kleine bedrijven

Mkb-bedrijven zien op tegen investeringen om faciliteiten en machines te vernieuwen.

Psychische belasting grootste veroorzaken verzuim langer dan vier dagen

Werkend Nederland moet zich zorgen maken over PSA klachten als burn-out en werkstress.

Werken in de agrarische sector gaat te vaak mis

Vorig jaar werden 93 werknemers in de agrarische sector slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval.

Jonge ZZP’er kwetsbaar bij arbeidsongevallen

Een kwetsbare groep zijn jongeren tussen de 15 en 25 jaar.