BG_bird2100% onafhankelijk
Duurzame InzetbaarheidIs er voldoende aandacht voor werkstress in RIE?

Is er voldoende aandacht voor werkstress in RIE?

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Stress op het werk (psychosociale arbeidsbelasting, PSA) is volksziekte nummer 1. Uiteraard kent elke RIE minstens ’n vraag of tien die PSA zou moeten indiceren.

Toch staat er zelden een indicatie voor verdiepend PSA-onderzoek in de RIE. Waarom zo’n groot risico bijna nooit nader onder de loep wordt genomen, is een onderzoek op zich waard. Tot die tijd: Laat je niet foppen door je RIE en check je werkstress-risico!

HR Navigator voerde dit voorjaar voor het eerst een groot Preventie Onderzoek uit. Een uniek onderzoek onder aanbieders van preventieve diensten, zoals Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE), Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en keuringen.

We zagen verrassende uitkomsten, maar zeker ook duidelijke actie- en verbeterpunten. In dit artikel waarom is het belangrijk om zelf werkstress-risico’s te checken?

PSA grootste risico

De arbocatalogi en verzuimcijfers staan er bol van: PSA is veruit het grootste risico in organisaties. Uit cijfers blijkt dat 1 op de 7 werknemers hiermee te maken heeft, met jonge, hoogopgeleide personen als koplopers (zie factsheet Check je werkstress, Monitor Arbeid van TNO).

Omdat de gevolgen fors zijn (langdurige uitval, arbeidsongeschiktheid), lijkt het een logische aanname dat in een RIE relatief vaak verdiepend onderzoek naar PSA wordt geadviseerd. Immers, juist op dit vlak kan preventie de poel van werkstress-ellende voorkomen en/of verkleinen.

Zelden verdiepend PSA-onderzoek

Toch blijkt uit ons Preventie Onderzoek het tegendeel waar. Adviezen over verdiepend PSA-onderzoek zijn maar een enkele keer terug te vinden in de rapporten. Opvallend genoeg vinden alle ondervraagden wél dat ze goed in staat zijn om de PSA-risico’s boven tafel te krijgen.

Hoe is deze discrepantie te verklaren? Is de RIE-specialist in staat deze specifieke risico’s in te schatten? Een interessante vraag, die zeker de moeite waard is van nader onderzoek.

Doe zelf onderzoek

Gelukkig kunnen organisaties hun PSA-risico’s ook prima zelf onderzoeken. Vanuit de A&O-discipline zijn mooie instrumenten ontwikkeld, zoals een werkstressmeting, medewerkertevredenheidsonderzoek of een PMO. Deze bevatten goede vragenlijsten met specifieke PSA-vragen.

Zijn er problemen door zwak leiderschap, te hoge werkdruk of een stressvolle bedrijfscultuur? Zorg dat je weet wat er écht speelt op PSA-gebied bij je werknemers. Want omdat het niet in de RIE staat, wil dat – helaas – niet zeggen dat het geen issue is binnen je organisatie.

Met meer dan 50 deelnemende dienstverleners is het Preventie Onderzoek 2017 direct het grootste onderzoek van Nederland. Via uitgebreide vragenlijsten en meer dan 25 verdiepende gesprekken op directieniveau werd een goed inzicht verkregen in ‘de stand van preventieland’. Ingezette professionals zijn naast de diverse kerndeskundigen (veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en bedrijfsartsen) vooral gezondheids- en bewegingswetenschappers en af en toe een commerciële data-analist.

 

Deel dit artikel

Bob Zeegers en Marco de Zeeuw

Bob Zeegers en Marco de Zeeuw zijn beide partner van HR Navigator. Zij ondersteunen jaarlijks bijna 1.000 werkgevers bij het selecteren van een preventiedienst, arbodienst of een HR- of verzuimsysteem.

Meer van deze auteur?

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?