Onderbetaling van werknemers en het stijgend aantal arbeidsongevallen baren de Inspectie SZW grote zorgen.

De Inspectie vindt dat mensen altijd boven productie moeten gaan.

In 2016 kwamen 70 mensen door arbeidsongevallen om het leven. Ook zien de inspecteurs en rechercheurs dat er werknemersworden uitgebuit; werkuren die niet worden uitbetaald, uurtarieven die niet kloppen en het ten onrechte inhouden van vergoedingen op het salaris.

Onderbetaling en arbeidsongevallen

Dit staat te lezen in het Jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW. Volgens inspecteur-generaal Marc Kuipers zijn onderbetaling en arbeidsongevallen belangrijke fenomenen waar de Inspectie SZW zich steeds meer zorgen over maakt.

Door arbeidsongevallen kwamen 70 werknemers ’s avonds niet meer thuis. Maar liefst 19 slachtoffers meer dan in 2015. Het totaal aantal slachtoffers van arbeidsongevallen steeg in 2016 met 14 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste slachtoffers vallen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer.

De dood: ultieme prijs voor onnodige fouten

“Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten. Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren. Al deze offers raken niet alleen de bedrijven waar dit is gebeurd, maar ook alle ondernemingen waar datzelfde ongeval morgen plaats kan vinden. Ook als overheid moeten we ons maximaal inspannen om herhalingen te voorkomen”, aldus Marc Kuipers.

Volgens Kuipers zet de inspectiedienst SZW zich daar dagelijks voor in. “Waar het kan, doen we dat samen met het bedrijfsleven. Daar waar de wil is van de integere ondernemer en waar de werknemer boven winst gaat. Waar dat niet het geval is vervullen we onze rol als strenge toezichthouder en grijpen we in. Met alle instrumenten die we hebben om misstanden aan te pakken. Maar vooral ook om ze te voorkomen.”

Uitbuiting

Een ander fenomeen in het jaarverslag dat uitdrukkelijk naar voren komt, is de uitbuiting van werknemers.

Systematische onderbetaling, te lange werkdagen en het ten onrechte laten betalen van vergoedingen worden stelselmatig geconstateerd. Het handhavingspercentage bij controles hierop bedraagt 40 procent. Volgens de Inspectie worden door deze bedrijven bewust de wettelijke regels overtreden.

Daarnaast is er een categorie die actief de mazen van de wet opzoekt. Met constructies die mogelijk naar de letter van de wet standhouden, maar die vervolgens op allerlei onwenselijke manieren worden toegepast.

De inspectiedienst zet hun inspectiecapaciteit hier gericht op in. Samen met anderen zoals de NVWA, de ILT en de Belastingdienst. Niet alleen bij het uitvoeren van inspecties, maar ook om te zien hoe ze beter gebruik van elkaars databestanden kunnen maken. Door het koppelen van de informatie komen ze sneller tot gerichte analyses en conclusies, zodat ze zo gericht en efficiënt mogelijk daar kunnen zijn waar dat het hardste nodig is.