Kan een werknemer loondoorbetaling afdwingen als wij ziekmelding niet accepteren?

0
2627

Vraag:
Mijn
werknemer heeft zich ziek gemeld. Wij hebben de ziekmelding niet geaccepteerd. Is het mogelijk dat mijn werknemer doorbetaling van loon kan afdwingen?

Antwoord:
Het
is inderdaad mogelijk dat uw werknemer alsnog doorbetaling van loon afdwingt. Daarvoor kan hij eerst een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.

Deze beoordeelt als onafhankelijke instantie of de ziekmelding van uw werknemer al dan niet terecht is. Verklaringen van de huisarts, specialisten of andere artsen zijn niet voldoende om het deskundigenoordeel te vervangen.

De wet schrijft duidelijk voor dat de deskundige van het UWV de beoordeling moet afgeven. Zonder deze beoordeling wijst de rechter de loonvordering af.

Als de deskundige van het UWV van mening is dat uw werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is, dan kan hijmeestal met succes – loon afdwingen via de rechter.

In de meeste gevallen gaat een werkgever in dat geval zelf al over tot hervatting van de loonbetaling.

Pascal Willems, advocaat/eigenaar WVO Advocaten

© BG magazine