BG_bird2100% onafhankelijk
BG_bird2100% onafhankelijk

deskundigenoordeel

De meest gestelde vragen over de bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is een medisch specialist die als zelfstandige of in dienst van een arbodienst werkt.

Autoriteit Persoonsgegevens schiet door in beschermingsdrang werknemer

De Autoriteit Persoonsgegevens treedt als beschermengel op voor het belang van de werknemer. Slaat ze hier niet een beetje in door?

Uit elkaar is ook een oplossing voor een verzuimprobleem

Vaak wordt tijdens de re-integratie van een zieke werknemer alleen gedacht en gewerkt aan re-integreren ten koste van andere opties.

Resultaat internetconsultatie Arbowetswijziging 2017

De overgrote meerderheid van de respondenten onderschrijft het belang van de second opinion.

Wie is er bang voor een second opinion?

Per 1 juli a.s. krijgen werknemers het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.

Het belang van een deskundigenverklaring

Het oordeel van de eigen huisarts is niet zo belangrijk bij arbeidsongeschiktheid.