BG_bird2100% onafhankelijk
Arbo De meest gestelde vragen over de bedrijfsarts

De meest gestelde vragen over de bedrijfsarts

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Een bedrijfsarts is een medisch specialist die als zelfstandige of in dienst van een arbodienst werkt. Wanneer een van uw medewerkers (langdurig) ziek is, krijgt u altijd te maken met de bedrijfsarts. Deze analyseert en evalueert de situatie en geeft advies op basis van zijn beoordelingen.

Gedurende de periode van verzuim blijft hij de situatie beoordelen en u hierover adviseren. De bedrijfsarts werkt altijd onafhankelijk en is dus onpartijdig naar zowel de medewerker als de werkgever toe.

Wat doet een bedrijfsarts?

De gecertificeerde bedrijfsarts is één van de kerndeskundigen waar u mee samenwerkt in de begeleiding van verzuimende medewerkers. Hij beoordeelt de situatie en adviseert over de re-integratie en de verwachtingen. Ook adviseert hij over hoe u verzuim binnen uw organisatie kunt verkorten en verminderen. Andere taken van de bedrijfsarts zijn het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken en het doen van aanstellingskeuringen.

Is een bedrijfsarts altijd medisch geschoold?

Ja, een bedrijfsarts is altijd medisch geschoold en gespecialiseerd. De naam “bedrijfsarts” is een wettelijk beschermde titel die iemand alleen mag voeren na het behalen van de specialisatie.

Ook gedurende de loopbaan is de bedrijfsarts altijd bezig met nascholing. Een basisarts zonder deze specialisatie mag dus niet deze titel gebruiken. Ook een veelgebruikte term is een “arbo-arts”. Dit is GEEN bedrijfsarts en dus formeel niet bevoegd om de verzuimbegeleiding zelfstandig uit te voeren. De gecertificeerde bedrijfsarts kan wel een deel van de taken delegeren aan een arbo-arts, een basisarts of een casemanager.

Heeft de bedrijfsarts geheimhoudingsplicht?

De bedrijfsarts heeft geheimhoudingsplicht en mag nooit medische en privégegevens van zijn patiënten delen. Ook niet wanneer een werkgever erom vraagt. Ook niet wanneer de proces-casemanager hierom vraagt.

Alleen professionals die werken onder de taakdelegatie van de bedrijfsarts, kunnen in (delen van) dit medische dossier. Zij hebben uiteraard dezelfde geheimhoudingsplicht als de bedrijfsarts zelf.

De medische oordeelsvorming blijft altijd een taak van de bedrijfsarts zelf. Je kunt de bedrijfsarts ook aanspreken op zijn unieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Hij is hiervoor binnen zijn beroepsgroep altijd persoonlijk tuchtrechtelijk aansprakelijk.

Welke gegevens mag de bedrijfsarts wel delen?

De bedrijfsarts bepaalt de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker binnen het werk en deelt deze met de werkgever en de casemanager. Ook mag de bedrijfsarts de verwachtingen over de duur van de re-integratie bespreken. Hij mag nooit medische, sociale of privégegevens delen met de werkgever of iemand anders.

Is de bedrijfsarts onafhankelijk?

Jazeker! Ondanks dat u als werkgever de bedrijfsarts betaalt, is zijn advies en beoordeling altijd onafhankelijk. Stel dat de werkgever of de medewerker hieraan twijfelen, dan hebben zij naast een goed gesprek met de bedrijfsarts diverse mogelijkheden. De second opinion van een andere bedrijfsarts, een Deskundigenoordeel (DO) bij UWV, het indienen van een klacht en zelfs het medisch tuchtrecht zijn instrumenten die tot uw beschikking staan.

Hoe is de verhouding tussen de bedrijfsarts en de casemanager?

De casemanager bestaat al sinds 2002, maar er is nog altijd veel onduidelijk tussen de taken van de bedrijfsarts en de casemanager. De bedrijfsarts beperkt zich in de praktijk steeds vaker tot de medische kant van de begeleiding van complex of langdurig verzuim, terwijl hij het kortdurende verzuim vaak overlaat aan een casemanager via taakdelegatie. De procesondersteuning is vooral de taak van de proces-casemanager geworden.

De bedrijfsarts is formeel voor elk verzuimgeval de beoordelaar. Hij analyseert de verzuimsituatie en geeft advies over de verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen voor het werk. De casemanager is verantwoordelijk voor het proces en dat alle afspraken gemaakt en nagekomen worden. De casemanager zal dus nooit een oordeel uitspreken over de medische kant van verzuim.

Het kan wel voorkomen dat de bedrijfsarts taken delegeert aan een arbo-arts of een casemanager. Het gaat hier bijvoorbeeld om (telefoon)gesprekken met de medewerker om de situatie of de voortgang van het herstel uit te vragen. De casemanager of de arbo-arts is dan de tussenschakel tussen bedrijfsarts en medewerker. Hij geeft letterlijk door wat de medewerker heeft verteld en op basis hiervan beoordeelt de bedrijfsarts over het verzuim.

Wanneer schakelt u de bedrijfsarts in?

Wanneer een medewerker ziek is, meldt u dit altijd in de eerste week aan de arbodienst (en daarmee formeel aan de bedrijfsarts). Als werkgever bent u hiervoor verantwoordelijk. De bedrijfsarts doet nu in principe nog niets. De arbodienst gaat in actie volgens het protocol dat gezamenlijk is opgesteld. Soms is dat al een telefoontje op de eerste dag, soms de eerste twee weken niets. Pas wanneer het verzuim langer aanhoudt, en zeker als u verwacht dat het langer gaat duren, dan komt de bedrijfsarts in beeld.

Uiterlijk in de zesde week van het verzuim moet er volgens de Wet verbetering Poortwachter een probleemanalyse worden gemaakt. Vanuit een gesprek met de zieke medewerker beoordeelt de bedrijfsarts de situatie en schrijft hij een probleemanalyse. Hierin beschrijft hij de verwachtingen rondom de re-integratie, de activiteiten om herstel te bevorderen en de mogelijkheden binnen het werk.

Deze activiteiten, waarbij de bedrijfsarts een rol heeft, zijn verplicht. U kunt de bedrijfsarts naast deze verplichte activiteiten ook nog op andere momenten inschakelen. Bijvoorbeeld wanneer u advies wilt over verzuimstatistieken, een gezondheidsonderzoek wilt laten uitvoeren of als u een aanstellingskeuring wilt doen. En tegenwoordig kan de bedrijfsarts ook zelf uw organisatie bezoeken en suggesties doen over de werkplekken, als hij hiertoe aanleiding ziet.

Kunnen medewerkers zelf ook contact opnemen met de bedrijfsarts?

Ja, in de nieuwe Arbowet is opgenomen dat medewerkers (desgewenst anoniem!) ook zelf een gesprek kunnen aanvragen met de bedrijfsarts. U als werkgever faciliteert dit met een inloopspreekuur bij de bedrijfsarts.

Wie betaalt de bedrijfsarts?

De werkgever betaalt de bedrijfsarts.

Wat kost een bedrijfsarts?

Wanneer u een basiscontract hebt bij uw arbodienst waar de bedrijfsarts bij inzit, moet u denken aan zo’n € 90,– tot € 140,– per medewerker per jaar. Werkt u met een zelfstandige bedrijfsarts, dan kunt u rekenen op uurtarieven tussen de € 120,– en € 180,–.

Hoe kies ik een bedrijfsarts?

Wanneer u in de vangnetregeling valt en alle verplichte activiteiten bij een gecertificeerde arbodienst afneemt, dan zorgt de arbodienst voor de bedrijfsarts. Het is wel belangrijk dat u een goed gevoel hebt bij de bedrijfsarts in kwestie. Neemt hij wel de juiste kennis en ervaring mee?

Een oriënterend gesprek met de aanbevolen arts is altijd een goed idee. Mag u voor de maatwerkregeling gaan, dan hebt u meer vrijheid om zelf uw kerndeskundigen te kiezen. Met instemming van je OR mag u zelf een protocol en het speelveld van dienstverleners bepalen. Uiteraard geldt alle wet- en regelgeving rond Sociale Zekerheid (WvP, WIA, Ziektewet, etc.), arbeidsrecht en de steeds strengere privacyregels ook voor uw maatwerkaanpak.

Is het oordeel van de bedrijfsarts leidend?

Formeel niet, de uitspraken van de bedrijfsarts zijn adviezen. Maar u moet wel goede redenen hebben om van het onderbouwde advies af te wijken. Zoals eerder aangegeven zijn er diverse instrumenten die u kunt inzetten als u twijfelt aan het oordeel van de bedrijfsarts.

Bron: HR Navigator

Deel dit artikel

Meer van deze auteur?

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?