Een bedrijfsarts is een medisch specialist die als zelfstandige of in dienst van een arbodienst werkt.