De SER heeft op vrijdag 5 september het advies ‘Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg’ gepubliceerd.

OVAL vindt het verdeelde advies een gemiste kans. Het advies beperkt zich tot arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim.

De huidige en toekomstige arbeidsmarkt vereisen een visie en benadering gericht op het duurzaam inzetbaar zijn van de werkende mens.

Keuzevrijheid

Positief is dat er een aantal verbeteringen wordt doorgevoerd in het huidige stelsel.

Daarbij is OVAL blij dat werkgevers en werknemers hun keuzevrijheid bij het inrichten van arbeidsgerelateerde zorg behouden. Deze manier van werken heeft de afgelopen jaren geleid tot een historisch laag ziekteverzuim, goede arbeidsomstandigheden, ruimte voor maatwerk en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Dat neemt niet weg, dat er altijd ruimte is voor verbetering, aldus OVAL.

Toekomst arbeidsgerelateerde zorg

OVAL vindt het goed dat de vakbeweging heeft aangedrongen op een discussie over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Dat heeft geleid tot positieve resultaten.

Zo wordt het makkelijker voor ZZP’ers om toe te treden tot de arbeidsgerelateerde zorg en blijft de keuzevrijheid van werkgevers bij de inrichting van de zorg en de keuze voor een dienstverlener bestaan. OVAL vindt het echter jammer dat de vakbeweging deze keuzevrijheid niet ondersteunt.

Het advies is namens het kabinet aangevraagd door Minister Asscher van SZW, met als richtlijn dat de adviesaanvraag gezien moet worden tegen de achtergrond van een veranderende arbeidsmarkt en de noodzaak van duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking.

Bron: OVAL