Vaak wordt tijdens de re-integratie van een zieke werknemer alleen gedacht en gewerkt aan re-integreren ten koste van andere opties.