Home Tags Passende arbeid

Tag: passende arbeid

Ziek zijn is hard werken

Marianne Thieme is ziek... of toch niet?

Loon stopzetten of loon opschorten? Een essentieel verschil!

Het door elkaar gebruiken van de termen “loon stopzetten” en “loon opschorten” leidt regelmatig discussies tussen werknemers en werkgevers.

Uit elkaar is ook een oplossing voor een verzuimprobleem

Vaak wordt tijdens de re-integratie van een zieke werknemer alleen gedacht en gewerkt aan re-integreren ten koste van andere opties.

UWV Werkwijzer Poortwachter: hebt u ze op een rijtje?

De highlights van de UWV Werkwijzer Poortwachter toegelicht.

Het belang van een deskundigenverklaring

Het oordeel van de eigen huisarts is niet zo belangrijk bij arbeidsongeschiktheid.

Kan ik mijn medewerker laten re-integreren in een tijdelijke functie?

Bij ons bedrijf is Karel zo’n 10 maanden geleden uitgevallen. Karel kan niet terugkeren naar zijn eigen werk, maar is wel geschikt is voor ander passend werk.

Loonstop rechtsgeldig na werk als DJ?

Het recht op loon tijdens ziekte vervalt als een werknemer door zijn eigen toedoen zijn genezing belemmert of vertraagt.

Loonsanctie bij gedeeltelijke loonstop?

Als een werknemer weigert passende arbeid te verrichten, verliest hij dan zijn recht op zijn volledige loon, of alleen het recht op loon over de uren die hij volgens de bedrijfsarts zou moeten kunnen werken?

Driewerf hoezee voor het CBP!

De publicatie van het College Bescherming Persoonsgegevens “De zieke werknemer en privacy; regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers” roept afkeer op bij auteur Herman Evers.