Home Tags Arbeidsovereenkomst

Tag: arbeidsovereenkomst

Inzetbaarheid heeft een sociaal contract als basis

Duurzame inzetbaarheid is geen project, geen hype en eigenlijk niets nieuws.

Slapend dienstverband eindelijk wakker!

Eindelijk staat vast dat werkgevers een compensatie krijgen voor de transitievergoeding.

Vakantiedagen bij een slapend dienstverband: wat zijn ze waard?

Werknemers in een slapend dienstverband kunnen nu de waarde van hun vakantiedagen uitbetaald krijgen.

Inzetbaarheid van medewerkers als service

De start van de samenwerking tussen werkgever en werknemer kan fundamenteel anders bij het bieden van werk en het leveren van inzetbare kennis, kunde en karakter.
aansprakelijkheid burn-out

Als werkgever aansprakelijk voor de burn-out van een werknemer?

Kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer lijdt als gevolg van een burn-out door een te hoge werkdruk?

Het derde ziektejaar, en nu?

Welk bedrag aan loondoorbetaling moet een werkgever in dat derde ziektejaar betalen?
billijke vergoeding ontslag

Bad hair day voor werkgevers

Gevolgen ontslag kunnen meewegen bij vaststellen hoogte billijke vergoeding.

Verstoppertje spelen voor je werkgever, kom je daarmee weg?

Kent u dat? Een (zieke) werknemer die het contact uit de weg gaat en zich onbereikbaar houdt?

Uit elkaar is ook een oplossing voor een verzuimprobleem

Vaak wordt tijdens de re-integratie van een zieke werknemer alleen gedacht en gewerkt aan re-integreren ten koste van andere opties.

Ontslag op staande voet tijdens ziekte, het blijft oppassen!

Wat doe je als een werknemer het niet zo nauw neemt met zijn re-integratieverplichting?