BG_bird2100% onafhankelijk
HRMIs het toegestaan om min-uren te verrekenen op de eindafrekening?

Is het toegestaan om min-uren te verrekenen op de eindafrekening?

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Vraag:
Het komt nogal eens voor dat een werknemer minder werkt dan overeengekomen. Bij uitdiensttreding blijkt er dan opeens een aanzienlijk aantal min-uren te zijn opgebouwd. Is het toegestaan om min-uren te verrekenen op de eindafrekening?

Antwoord:
Het ligt voor veel werkgevers dan voor de hand dat ze die uren verrekenen op de eindafrekening, bijvoorbeeld met nog resterende vakantie dagen. De vraag of dat zomaar mag blijkt juridisch genuanceerd te liggen. Recent heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden hier meer duidelijkheid in gegeven.

Wat zijn min-uren precies?

Helaas is er geen definitie van min-uren in de wet opgenomen en is er ook geen wettelijke regeling hierover. Kort gezegd komt het erop neer dat een medewerker min-uren opbouwt als hij of zij de overeengekomen uren niet kan werken, tenzij er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Voor de uitwerking in de praktijk moet je dus kijken naar wat hierover in de arbeidsovereenkomst, cao of in het arbeidsvoorwaardenreglement is afgesproken. Vaak is de afspraak dat de werknemer de min-uren binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar inhaalt. Gebeurt dit niet, dan vervallen de min-uren.

Inhalen of verrekenen

De basisregel is dat de (tijdelijke) afwezigheid van voldoende werk in principe voor rekening en risico van de werkgever komt. Deze uren moet de werknemer echter wel inhalen. De werkgever is verantwoordelijk om dit te faciliteren en moet dus ook zorgen dat er voldoende werk is.

Het loon over de niet-gewerkte uren moet de werkgever doorbetalen. Het wordt anders als de werkgever bij herhaling een redelijk verzoek aan de werknemer doet om de min-uren in te halen en de werknemer dit (bij herhaling) weigert.

Hoewel loon opschorten een te vergaande maatregel is, is verrekening bij het einde van het dienstverband wel toegestaan. Het kan dan dus ook voorkomen dat een werknemer de werkgever nog moet terugbetalen.

Het laten inhalen van tijdens corona opgelopen min-uren wordt niet redelijk geacht, hoewel hierover nog geen rechtspraak bestaat. Werkgevers die gebruikmaken van vergoeding van de loonkosten via de NOW-regeling mogen deze (vergoede) min-uren uiteraard niet verrekenen!

Uitspraak Gerechtshof

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 12 januari 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:249) een eindarrest gewezen over de mogelijkheid tot verrekenen van min-uren.

Wat was er aan de hand? Een werkneemster had bij het einde van haar arbeidsovereenkomst een min-uren saldo van 108,5 uren. De werkgever verrekende het hiermee vervolgens een bedrag van 1.165,50 euro bruto aan loon in de eindafrekening.

De werkneemster was het hier mee eens en stapte naar de rechter. Op 6 oktober 2020 heeft het Hof de werkgever vervolgens in staat gesteld om de loonstroken van werkneemster te laten zien. Daaruit zou moeten blijken dat de werkgever de werkneemster maandelijks informeerde over het min- of meer-urensaldo. Dit kon de werkgever niet omdat het administratiesysteem was gewijzigd.

In hoger beroep oordeelde het Hof uiteindelijk dat een werkgever de verplichting heeft om een werknemer deugdelijk te informeren over een plus- of min-uren saldo. Dit kan bijvoorbeeld via de loonstrook. Wanneer een werkgever niet aan deze verplichting voldoet, mag een min-uren saldo niet in de eindafrekening worden verrekend.

Conclusie

Zorg er als werkgever voor dat min-uren op de loonstrook of in de digitale salarisomgeving die voor werknemers toegankelijk is, duidelijk zichtbaar zijn! Voldoe je hier als werkgever niet aan en gaan werknemers uit dienst, dan is verrekening van het min-urensaldo bij de eindafrekening niet toegestaan.

Tip
Als het ernaar uitziet dat er langere tijd minder werk is waardoor werknemers min-urensaldo opbouwen, bespreek dan met werknemers om de overeengekomen arbeidsomvang al dan niet tijdelijk te verminderen. Kortom, zorg dat werknemers het weten als ze in het rood staan!

>>> Lees ook Kan een arbeidsovereenkomst deels beëindigd worden door corona?

Deel dit artikel

Jeroen van der Werfhttps://www.voorrecht.com/

Mr. Jeroen van der Werf is partner bij Voorrecht en gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?