De keuze voor werkgevers tussen publiek of privaat verzekeren voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) neemt door nieuwe wetgeving fors aan belang toe.

Privaat verzekeren wordt in veel gevallen nog aantrekkelijker, terwijl verzekeren via het UWV juist duurder wordt.

Door het vroege beslismoment staan werkgevers wel onder enorme tijdsdruk; zij moeten al vóór 1 oktober 2016 hun keuze tussen publiek of privaat verzekeren hebben gemaakt.

WGA ingrijpende verandering in 2017

Dit stelt verzekeringsmakelaar en risico-adviseur Aon naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer van de Wet verbetering hybride markt WGA, die deze week plaatsvindt.

Door de wet verandert de WGA in 2017 ingrijpend. Een juiste keuze voor een publieke of private verzekering kan werkgevers in de praktijk miljoenen euro’s besparen.

De wetswijziging maakt een doordachte keuze tussen publiek of privaat verzekeren belangrijker dan ooit. Dat vraagt voldoende voorbereidingstijd.

WGA vast en flexibel

De WGA is onderdeel van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsregelingen waarvoor werkgevers maximaal twaalf jaar lang de lasten dragen. Werkgevers hebben voor de WGA de keuze tussen privaat verzekeren of publiek via het UWV.

Privaat verzekeren kan nu nog alleen voor werknemers die vanuit een vast dienstverband de WGA instromen. Vanaf 2017 kan dat ook vanuit de Ziektewet. Werkgevers kunnen zich dan voor de gehele WGA privaat verzekeren.

Privatisering op hoogtepunt

Met de Wet verbetering hybride markt WGA komt de privatisering van de sociale zekerheid tot een nieuw hoogtepunt. De voordelen gaan op 1 januari 2017 in en hebben directe gevolgen voor werkgevers die nu al WGA-lasten hebben.

Privaat verzekeren wordt voor veel werkgevers nog voordeliger dan voorheen, omdat publieke WGA-lasten vanaf 2017 bij het UWV achtergelaten mogen worden. Daardoor beginnen werkgevers bij privaat verzekeren met een schone lei.

Publiek verzekeren wordt juist duurder gemaakt; de lasten die ontstaan zijn tijdens het eigenrisicodragerschap worden voortaan in de publieke premie meegenomen.

Daardoor betalen werkgevers bij een overstap van privaat naar publiek verzekeren vanaf 2017 dubbel voor de WGA-lasten. Zij hebben daar immers ook al premie voor betaald toen zij nog privaat waren verzekerd.

Tijdsdruk door wetswijziging

Verzekeraars zijn door de nieuwe wet en naderende keuzedeadline extra alert. Door verliesnemingen in het verleden staan zij niet te springen om nieuwe risico’s.

Om voor een aantrekkelijke premie in aanmerking te komen, wordt van werkgevers verwacht dat ze kunnen aantonen dat hun risico’s onder controle zijn.

Dit zorgt voor een enorme tijdsdruk: werkgevers die overwegen over te stappen, moeten hun keuze al vóór 1 oktober bij de Belastingdienst indienen.

Nu starten met voorbereiden

Om tot een goed onderbouwde keuze te komen adviseert Aon werkgevers nu al te starten met de voorbereidingen voor hun keuze.

De ervaring leert dat de voorbereiding voor publiek of privaat verzekeren vaak minstens een half jaar tijd kost. Wie niet op tijd een keuze maakt, is in veel gevallen voor minimaal drie jaar verplicht publiek verzekerd en betaalt dan vanaf 2017 de verhoogde publieke premie.

Bron: Aon