Het aantal medewerkers dat langdurig ziek is, loopt als gevolg van uitgestelde zorg verder op. Zieke medewerkers moeten door de coronacrisis en de druk op de zorg langer wachten op behandeling en re-integratie. Dat blijkt uit cijfers van verzuimverzekeraar Sazas.

In het vierde kwartaal van 2019 behandelde Sazas nog 328 dossiers van medewerkers met een verzuim langer dan 250 dagen. In het vierde kwartaal van 2020 ging dit om 392 dossiers, een stijging van ruim 19 procent.

Ziekteverzuim eerste coronagolf

Het coronavirus zorgde in maart voor veel zieke medewerkers. Het ziekteverzuim liep deze maand landelijk op tot 5,2 procent (in 2019 was dit 4,35 procent). Op de eerste dag nadat de scholen, kinderdagverblijven en horecabedrijven moesten sluiten (maandag 16 maart) werd maar liefst 80 procent meer verzuimd dan onder normale omstandigheden. Het ziekteverzuim over de eerste drie kwartalen van 2020 lag met 4,7 procent op zijn hoogste punt sinds 2003.

Psychische klachten op lange termijn nog onbekend

Jaarlijks neemt het aantal medewerkers dat (langdurig) ziek wordt als gevolg van psychische klachten verder toe. Het is nog onduidelijk wat de langetermijneffecten zijn van de coronacrisis op het psychisch verzuim. De verdere verlenging van de lockdown is weinig hoopgevend.

Uitval voorkomen

Het feit dat medewerkers (langdurig) uitvallen, is een extra klap voor mkb’ers die al zwaar gebukt gaan onder de financiële gevolgen van de crisis. Een zieke medewerker kost gemiddeld 200 tot ruim 400 euro per dag, afhankelijk van het loon dat hij of zij verdient.

Om verdere uitval als gevolg van de crisis te voorkomen, adviseert Sazas werkgevers om in gesprek te blijven met medewerkers. Ook nu bij sommige bedrijven medewerkers vooral thuiswerken. Blijf monitoren hoe zij de werkdruk ervaren, houd oog voor werk-privébalans en schakel waar nodig professionele hulp in.

>>> zie ook langdurig psychisch verzuim voorspeld