BG_bird2100% onafhankelijk
Duurzame InzetbaarheidLeefstijlgeneeskunde: nodig voor fundamentele omslag in de zorg

Leefstijlgeneeskunde: nodig voor fundamentele omslag in de zorg

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Op 4 april heeft de Tweede Kamer vergaderd met minister Bruins over ontwikkelingen in de curatieve zorg.

De recent verschenen onderzoeksresultaten over de omkeerbaarheid van diabetes type 2 zijn voor 21 artsen, wetenschappers en publicisten aanleiding om een tot nu onderbelichte ontwikkeling onder de aandacht te brengen: leefstijlgeneeskunde.

Schattingen van de financiële winst van deze resultaten variëren van 3 tot 10 miljard euro op jaarbasis.

Diabetes extreem dure ziekte

Bijna 90 procent van de deelnemers aan het programma Keer Diabetes2 Om, een initiatief van Stichting Voeding Leeft, is geheel of gedeeltelijk van de medicijnen af en/of heeft gezonde bloedsuikerwaarden.

Bijna 40 procent kan na een jaar nog steeds zonder medicatie. Een aanzienlijk deel van vergevorderde patiënten kan zelfs van insuline af. Dat resultaat heeft geen enkel modern medicijn ooit kunnen laten zien.

Diabetes 2 is een extreem dure ziekte. Niet alleen als gevolg van de medicatie- en consultkosten, maar vooral omdat de ziekte een hoge zogenoemde co-morbiditeit kent: d2-patiënten lijden aanzienlijk vaker aan depressie, hart- en vaatziekten, vormen van kanker, amputaties, nierziektes en alzheimer/dementie. Dementie wordt in literatuur ook wel “diabetes type 3” genoemd.

Leefstijlgeneeskunde heeft volgens de artsen en wetenschappers naast een preventief ook een curatief effect. Er wordt volgens hen veel te weinig medisch onderzoek gedaan naar leefstijlgeneeskunde.

Leefstijl in relatie tot aandoeningen

Er zijn voldoende serieuze studies dat leefstijl in belangrijke mate kan bijdragen aan klachtenreductie of zelfs remissie bij een breed spectrum van (dure) aandoeningen: darmziekten, hart-en vaatziekten of astma.

Runningtherapie kan helpen bij angststoornissen, specifieke diëten kunnen helpen bij de ziekte van Crohn en buikvetreductie kan leiden tot aanzienlijke verbetering van astma.

Hetzelfde geldt voor de relatie tussen fastfood en depressie, de relatie tussen zingeving, beweging en dementie, voor de relatie tussen chronische ontstekingen (reuma, eczeem, psoriasis) en meditatie en voor het potentieel van probiotica bij de ziekte van Parkinson en enkele psychiatrische stoornissen.

Veel artsen en wetenschappers staan te trappelen om dit therapeutische potentieel wetenschappelijk verder te verkennen, te bestendigen en te bevestigen, maar krijgen de financiering hiervoor niet rond vanuit de markt.

Leefstijlgeneeskunde in basispakket

Nu heeft het kabinet in het Regeerakkoord opgenomen dat ze willen bevorderen dat bepaalde bewezen leefstijlinterventie een plek krijgen in medische opleidingen en richtlijnen. Daar waar kennis over die effectiviteit nog ontbreekt, is aanvullend onderzoek nodig.

De belangenbehartigers zien een groot potentieel aan medische en financiële winst. Als we in Nederland een fundamentele omslag willen maken in de zorg(kosten), dan verdient leefstijlgeneeskunde – naast conventionele (farmaco)therapie – volgens hen een volwassen plaats in het basispakket, in onderzoekprogramma’s en wellicht een volwaardig medisch specialisme: de leefstijlspecialist.

De markt pakt dit potentieel nog nauwelijks op. In het belang van patiënt, premiebetaler en schatkist is realisatiekracht van de bewindslieden VWS en wellicht het parlement daarom wenselijk. Over het realiseren hiervan zijn de artsen en wetenschappers voorzichtig optimistisch.

Bron: Zorgvisie

Deel dit artikel