Woensdag 10 november jl. was het de Dag van de Mantelzorg. In Nederland zijn er bijna vijf miljoen mensen die zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur.

Mantelzorger word je niet, het overkomt je vaak: alle hens aan dek wanneer iemand uit jouw omgeving hulp nodig heeft.

Maar wie helpt de mantelzorger zelf? Waar moet je beginnen? Een nieuwe app biedt praktische hulp en persoonlijke balans.

Onzichtbare helden

Dat mantelzorg verlenen zwaar drukt op de persoonlijke levens van deze ‘onzichtbare helden’, mag duidelijk zijn. Het combineren van het eigen dagelijkse leven met de zorg voor een ander trekt een grote wissel.

Om mantelzorgers tegemoet te komen, gaat het ministerie van VWS gemeentes helpen om de regellast voor mantelzorgers te verminderen. Dat schreef minister De Jonge onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

Dat de nood hoog is, blijkt ook uit de 19.000 mensen die op de wachtlijst staan (september 2021) voor een plek in een verpleeghuis. De wachttijd was eerst zes weken, maar die is inmiddels opgelopen tot tien weken.

Mantelzorgers vatbaarder voor depressie

“Los van het vereenvoudigen van regels, hebben mantelzorgers nog iets anders nodig,” aldus Hannah Freud, één van de initiatiefnemers van EHBM (Eerste Hulp Bij Mantelzorg). “Ze kunnen wel wat ondersteuning gebruiken. Mantelzorgers trekken zelden aan de bel. Vaak vanuit de overtuiging dat ze zelf het beste in staat zijn om hun partner te helpen. Of ze ervaren het als falen wanneer ze hulp van anderen inschakelen.”

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de levensverwachting van mensen die zorgdragen voor een naaste die aan dementie lijdt, met vier tot acht jaar afneemt (zie o.a. Toolkit voor Mantelzorg van o.a. Vilans.nl en LHV).

Daarnaast hebben mantelzorgers ook twee keer zoveel kans op een depressie en lichamelijke klachten.

Freud: “Met onze organisatie Brilliant zijn we zo’n 13 jaar actief in de gezondheidszorg. We merkten in die periode meer en meer dat mantelzorgers de behoefte hebben aan ondersteuning en laagdrempelige informatie. Daarom hebben we een e-learning app ontwikkeld. In de app zitten verschillende modules. Daarmee geven we je inzicht in alle factoren die van invloed kunnen zijn op jouw functioneren als mantelzorger.

Verlichting op persoonlijk en praktisch vlak

De app biedt verlichting op persoonlijke en praktisch vlak. Naast meer bekendheid met de faciliteiten en regelingen waar je als mantelzorger gebruik van kunt maken, gaat de app vooral in op het stellen van persoonlijke grenzen, het nemen van regie en het omgaan met emoties.

Daarnaast heeft de app een ‘Eerste Hulp Module’ om mantelzorgers te scholen in het verlenen van ‘Eerste Hulp’. De app is bestemd voor iedereen die in de situatie komt dat hij voor een ander moet zorgen. Voor meer informatie of voor het downloaden van de app gaat u naar www.ehbmz.nl.