De directie kan veel invloed uitoefenen op de betrokken- en bevlogenheid van medewerkers.

Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat medewerkers vertrouwen hebben in de directie van hun organisatie.

Indien er sprake is van vertrouwen tussen directie en medewerkers, zijn medewerkers negen keer vaker bevlogen in hun werk en betrokken bij hun organisatie.

Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door Effectory International, onder 46 Europese multinationals.

Impact op bevlogenheid

Een zorgwekkend gegeven is dat slechts 13 procent van de medewerkers in Nederland momenteel volledig vertrouwen heeft in de raad van bestuur van hun organisatie.

Volgens Effectory realiseren directieleden zich vaak niet wat voor impact ze hebben op de betrokken- en bevlogenheid van medewerkers. De focus ligt vaak op financiën en strategie. Het contact met medewerkers op de werkvloer verliest hierdoor regelmatig van prioriteit.

Directies die hier goed mee omgaan, maken contact met medewerkers door zichtbaar te zijn in de organisatie, brengen een heldere visie over en wekken vertrouwen door transparante communicatie.

Winnen vertrouwen

Doordat betrokken- en bevlogenheid van medewerkers steeds meer gelinkt wordt aan hogere bedrijfsprestaties, een lager personeelsverloop en een hogere efficiëntie, leggen organisaties hier steeds meer de focus op.

Onderzoeksresultaten tonen aan dat de impact van betrokken- en bevlogenheid  verloren gaat indien directieleden er niet in slagen het vertrouwen van hun medewerkers te winnen.

Uit het onderzoek is gebleken dat 31 procent van de medewerkers die werkzaam zijn in multinationals, momenteel bevlogen zijn in hun werk en betrokken zijn bij de organisatie. Effectory International benadrukt dat beide thema’s worden beïnvloed door vier factoren:

  1. de medewerker past bij de organisatie
  2. het werk geeft de medewerker energie
  3. de leidinggevende communiceert een duidelijk organisatiedoel
  4. de leidinggevende spreekt voldoende waardering uit naar de medewerker

Hoewel drie van de vier factoren verbetering behoeven, blijkt dat maar liefst 79 procent van de medewerkers die werkzaam zijn in multinationals het gevoel heeft te passen bij de organisatie.