De behoefte onder de medewerkers om een persoonlijk budget te spenderen aan sport, beweging en ontspanning is groot.

Stel dat medewerkers honderd euro mogen besteden, geven ze in totaal het liefst 41 euro uit aan sport, beweging en ontspanning.

Medewerkers vinden het ook interessant om hun budget te besteden aan trainingen en opleidingen (31 euro), maar coaching staat niet hoog op hun lijst. Hiervoor hebben zij slechts 14 euro over.

Kijkend naar de HR-managers stelt ruim de helft van hen (55 procent) het persoonlijk budget indien mogelijk het liefst beschikbaar voor sport en beweging van medewerkers. Uit de praktijk blijkt echter dat bij nog geen kwart van de organisaties (24 procent) een persoonlijk budget beschikbaar is die vitaliteit aanmoedigt.

Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet.

Stimulans voor medewerkers

Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de bestuurders van organisaties zich grotendeels verantwoordelijk voelt voor een gezonde levensstijl van de medewerkers.

Daarnaast moedigt de meerderheid van de bestuurders het persoonlijk budget voor medewerkers sterk aan. Bijna twee derde van de bestuurders denkt namelijk dat een persoonlijk budget zeer sterk bijdraagt aan de motivatie van medewerkers op het werk.

Het is volgens Visma | Raet dan wel belangrijk dat medewerkers de keuze hebben waaraan zij het budget besteden en dát er een budget beschikbaar is voor vitaliteit. Als medewerkers zelf kunnen bepalen waaraan ze hun persoonlijk budget uitgeven, motiveert ze dat veel meer om bepaalde taken op te pakken. Zo worden ze gestimuleerd om een training of opleiding naar keuze te volgen, maar ook om aan hun gezondheid te werken.

Een training of opleiding is belangrijk om de skills te ontwikkelen, maar het is ook bewezen dat sporten en bewegen goed is voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Draag je als werkgever bij aan een gezonde, fitte medewerker, dan profiteert hij daar automatisch van, aldus Visma | Raet.

Driekwart van de medewerkers verwacht dat werkgever investeert in zijn gezondheid

Uit het onderzoek blijkt ook dat driekwart van de medewerkers het belangrijk vindt dat de werkgever tijd en geld aan zijn gezondheid besteedt. Een kwart van hen vindt dit zelfs zeer belangrijk.

Bestuurders van bedrijven zijn blij dat medewerkers verwachten dat werkgevers in ze investeren, want ruim de helft van hen vindt dat een gezonde levensstijl deels hun verantwoordelijkheid is. Opvallend is dat medewerkers deze verantwoordelijkheid minder zien, maar willen wel dat de werkgever er geld aan uitgeeft.

Ondanks dat medewerkers willen dat de werkgever betaalt, weet ruim een op de vijf niet of er een beleid is ter bevordering van de gezondheid en vitaliteit binnen de organisatie. Dit terwijl er in 70 procent van de gevallen wél een vitaliteitsbeleid is. Wat zoal de inhoud is van dit beleid is niet onderzocht door Visma | Raet, maar in de meeste gevallen wordt er dus geen persoonlijk budget beschikbaar gesteld om te besteden aan bijvoorbeeld een sportschool of een diëtist.

Vitale organisatie van belang

Een vitaliteitsbeleid binnen de organisatie is iets wat bestuurders erg belangrijk vinden. Volgens hen komt zo’n beleid namelijk ten goede van de duurzame inzetbaarheid (71 procent) en de tevredenheid van medewerkers (55 procent).

Leidinggevenden zien vooral dat het bijdraagt aan de tevredenheid van medewerkers (62 procent), gevolgd door een lager verzuim (54 procent). De doelstellingen van een vitaliteitsbeleid zitten hem dus met name in het menselijke aspect en minder in het financiële. Voor bestuurders zijn bijvoorbeeld lagere kosten (18 procent) en het sneller op de been krijgen van zieke medewerkers, omdat deze geld kosten (12 procent) minder van belang.

HR-managers zien nog wel wat beren op de weg als het gaat om een vitale organisatie. Zij geven aan dat met name gebrek aan tijd (35 procent), gebrek aan budget (32 procent) en een gebrek aan draagvlak (30 procent) belemmeringen zijn om een goed beleid uit te voeren.