In 2014 is een trendbreuk waar te nemen in het fysiotherapiegebruik van zorgmedewerkers.

Daalde dit gebruik de laatste jaren nog aanzienlijk, in 2014 bezochten meer zorgmedewerkers de fysiotherapeut.

Bij psychische zorg zijn de effecten van de stelselwijziging per 1 januari 2014 zichtbaar: minder gebruikers en een forse daling in kosten.

Jaarlijks analyseert Stichting IZZ het gebruik van fysiotherapie en psychische zorg onder zorgmedewerkers. Het is bekend dat zorgmedewerkers meer fysiotherapie en psychische zorg gebruiken dan gemiddeld werkend Nederland.

Opvallende ontwikkelingen in gebruik fysiotherapie

In 2014 ging 28,8 procent van de zorgmedewerkers naar de fysiotherapeut. In 2013 was dit nog 28 procent. Opvallend, gezien de daling de afgelopen jaren.

In vergelijking met werkend Nederland (22 procent) scoort de zorgsector ruim hoger en stijgt zelfs nog verder.

Het is een landelijke trend dat oudere medewerkers vaker naar de fysiotherapeut gaan dan jongeren. Omdat de gemiddelde leeftijd van zorgmedewerkers aan het stijgen is, verklaart dat mogelijk ook waarom het fysiotherapiegebruik stijgt.

Het onderzoek toont ook aan dat hoger fysiotherapiegebruik van zorgmedewerkers gerelateerd is aan een hoger middellang verzuim (15-91 dagen) van de organisatie waarvoor zij werken.

De branche VVT, de grootste branche in de zorgsector, doet het net als in 2013 het slechtst: 32 procent van de medewerkers in deze branche bezochten in 2014 de fysiotherapeut.

Effecten stelselwijziging psychische zorg

Het aantal gebruikers van psychische zorg is in de gehele zorgsector afgenomen; van 5,5 in 2013 naar 4,7 procent in 2014. Dit is het effect van de stelselwijziging.

De huisarts behandelt meer psychische klachten, waardoor er minder mensen worden doorverwezen naar de basis of specialistische GGZ. Daardoor dalen de kosten voor psychische zorg aanzienlijk.

In 2014 is een kostenbesparing van 37 procent gerealiseerd in de zorgsector, van bijna € 50.000 per 1000 medewerkers in 2013 naar ruim € 31.000 per 1000 medewerkers in 2014.

Het gebruik van psychische zorg neemt af naarmate de leeftijd toeneemt. Dat verklaart ook mede de daling van het gebruik psychische zorg.

Het onderzoek laat ook zien dat organisaties met een hoger psychisch zorggebruik te kampen hebben met een hoger middellang en lang verzuim.