BG_bird2100% onafhankelijk
Psychosociale arbeidsbelastingMenzis vergoedt kosten behandeling depressies op basis van resultaat

Menzis vergoedt kosten behandeling depressies op basis van resultaat

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Zorgverzekeraar Menzis gaat het komende jaar de kosten voor behandeling van depressies en angsten vergoeden op basis van het behaalde resultaat en niet langer op basis van het aantal behandelingen.

Voor het eerst in Nederland zullen er afspraken gemaakt worden voor uitkomstenbekostiging in de GGZ.

Waardegerichte inkoop van zorg

Menzis maakt samen met GGZ-aanbieders afspraken over de ‘waardegerichte inkoop’ van zorg rondom angst en depressie.

In de te maken afspraken staan uitkomsten van zorg die voor patiënten van belang zijn centraal. Menzis geeft aan dat het gaat om klachtvermindering, klanttevredenheid, reductie van wachttijden en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

De zorgaanbieders worden voor dát soort verbetering beloond in plaats van voor het aantal behandelingen. Daarnaast worden de uitkomsten aan verbetertrajecten gekoppeld, waarbij de GGZ-specialisten elkaar helpen de zorg steeds verder te ontwikkelen.

Inmiddels hebben achttien GGZ-organisaties zich aangemeld voor deze werkwijze waaronder Parnassia Groep, HSK, Pro Persona, Mentaal Beter, Arkin, GGZ Centraal, GGZ NHN, GGZ Groep, GGZON, Bosman GGZ en GGZ Wageningen.

Bij elkaar in de keuken kijken

Het inkooptraject voor angst en depressie kan op dit moment zo’n 35.000 verzekerden raken in heel Nederland, maar uiteindelijk kan iedereen met angst- of depressieklachten er baat bij hebben.

Onder de GGZ-organisaties zit Volante, een samenwerking tussen GGZ Noord-Holland Noord, Lentis, Dimence en GGZ Eindhoven. Voorzitter Ernst Klunder: “Door samen en open te werken aan betekenisvolle uitkomsten voor de patiënt kunnen we meer dan ooit van waarde zijn. Wanneer professionals over instellingen heen bij elkaar in de keuken kijken, behandelingen vergelijken en van elkaar leren, kunnen we sneller en beter verbeteren. Dit is iets wat de patiënt én de zorg regionaal en landelijk ten goede komt.”

Revolutie in de bekostiging van zorg in Nederland

Achter ‘waardegerichte zorg’ schuilt een revolutie van hoe de zorg in Nederland kan worden bekostigd. Eerder begon Menzis met uitkomstbekostiging voor hartzorg en voor heup-, knie- en cataract behandelingen.

Door waarde van zorg centraal te stellen in plaats van het volume, komt er volgens Menzis meer focus op kwaliteit. De uitkomsten van zorg gaan daardoor zwaarder wegen. Volgens Menzis is verbetering van die uitkomsten belonen goed voor de klant, voor de GGZ-sector én voor de premiebetaler. Als een GGZ-instelling het beter doet dan vooraf ingeschat, dan worden zij beloond. Daardoor wordt er betere zorg geleverd voor elke bestede euro. Dat principe lijkt vanzelfsprekend maar tot dusver werkte het zorgstelsel niet zo.

Menzis ziet waardegerichte zorginkoop als de sleutel voor toekomstbestendige en betere zorg voor verzekerden.

Deel dit artikel