BG_bird2100% onafhankelijk
VerzuimMigraine op het werk een verborgen probleem

Migraine op het werk een verborgen probleem

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Nederland telt 3,1 miljoen migrainepatiënten tussen de 18 en 65 jaar. Iedere dag hebben 70.000 Nederlanders een migraineaanval.

De meeste mensen die last hebben van migraine vertellen dit niet op hun werk. Dit leidt tot onnodig verzuim en productieverlies.

De Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP) nam daarom het initiatief tot het opstellen van een richtlijn met als titel ‘Mensen met migraine…aan het werk!.

Praat erover

De richtlijn Mensen met migraine…aan het werk! is een afgeleide van de professionele richtlijn voor artsen en andere behandelaars.

In deze zogenaamde publieksversie staan aanbevelingen en tips die vooral gericht zijn op niet-medici, in het bijzonder de mensen die lijden aan migraine en hun werkgevers en collega’s. Belangrijkste tip: “heb het er maar eens over“.

Weinig steun

Veel werkgevers weten niet wat migraine is. Wie weinig vertelt, zal op weinig steun kunnen rekenen. Daarnaast is het belangrijk dat werknemers zich realiseren:

  • dat er iets te doen valt aan migraine. Meer dan één miljoen migrainepatiënten bezoekt geen arts, waardoor de kans op een verkeerde of te late behandeling groot is;
  • welke kenmerken, zowel factoren uit de omgeving als persoonlijke eigenschappen, een migraineaanval op het werk kunnen versnellen of verergeren;
  • op welke manier deze uitlokkende factoren in overleg met de werkgever kunnen worden aangepakt.

Verzuim niet altijd nodig

Werkgevers moeten zich realiseren dat migraine een serieuze aandoening is. Het is niet zomaar een hoofdpijntje.

Werknemers met migraine verzuimen naar schatting gemiddeld drie tot zeven dagen extra als gevolg van hun ziekte. Dat is lang niet altijd nodig.

De tips en aanbevelingen uit de richtlijn moeten leiden tot een hogere inzetbaarheid van medewerkers, minder productiviteitsverlies en een betere onderlinge verstandhouding tussen leidinggevenden, medewerkers en hun collega’s.

Bron: Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten

Deel dit artikel

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?