Uit onderzoek is naar voren gekomen, dat ruim 63 procent van de millennials mentale gezondheidsproblemen ervaart door hun werk, zoals stress.

Hierin ligt een taak voor de werkgever; maar liefst 93 procent vindt dat de werkgever hierin meer verantwoordelijkheid moet nemen en meer dan de helft overweegt van werkgever te veranderen omwille van zijn/haar mentale gezondheid.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksorganisatie Norstat en Dr. Ruth Hekman – specialist in organisatiepsychologie in opdracht van OOPKOP, platform voor mentaal fitte werknemers. Ze onderzochten de beleving van de mentale gezondheid van bijna 500 hoogopgeleide millennials op het werk.

Millennials, ook wel generatie Y genoemd, zijn mensen die geboren zijn tussen grofweg 1980 en 1999. Binnen dit onderzoek wordt de generatie tussen de 25 en 34 jaar gedefinieerd als de jonge millennials. De andere leeftijdscategorie, tussen de 35 en 44 jaar, zijn de oudere millennials.

Onderzoeksrapport met focus op millennials

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de mentale gezondheid op het werk, maar er is weinig specifiek naar alleen deze doelgroep gekeken.

Dr. Ruth Hekman: “We weten dat het mentale ziekteverzuim onder deze doelgroep heel hoog is en dat ze op een andere manier naar werk kijken dan hun oudere collega’s, maar specifiek onderzoek naar deze groep is schaars”.

OOPKOP mede-oprichter Reinier de van der Schueren ervaart dit ook dagelijks in de praktijk: “Wij hebben opdracht gegeven tot dit onderzoek, omdat we de mentale ongezondheid van millennials als heel hoog ervaren, alsmede een duidelijke generatiekloof.”

De onderzoeksresultaten geven aan dat 63 procent van de millennials mentale gezondheidsproblemen ervaart door werk, zoals stress of een te hoge werkdruk. 58 procent heeft daarbij weleens burn-out gerelateerde klachten ervaren. Hieronder vallen fysieke klachten zoals hoofdpijn of misselijkheid, maar ook slapeloosheid of geheugenproblemen.

Werkgever in actie

Deze hoogopgeleide millennials verwachten actie van de werkgever. Maar liefst 93 procent vindt dat de werkgever meer verantwoordelijkheid moet nemen over het welzijn van hun werknemers. Deze doelgroep aarzelt niet om tot actie over te gaan. Meer dan de helft van deze groep overweegt namelijk van werkgever te veranderen omwille van zijn/haar mentale gezondheid.

Anderzijds kan het ook een positief effect hebben op hun loyaliteit, want 64 procent geeft aan langer bij een werkgever te blijven als deze aandacht heeft voor mentale gezondheid, zoals de werkdruk en bij de jongere millennials is dit zelfs 72 procent.

Daarnaast ervaren vrouwen in deze groep meer mentale gezondheidsklachten door werk dan mannen, met name de vrouwen die parttime werken.

Generatiekloof op de werkvloer

Binnen het rapport worden er duidelijke aanbevelingen gedaan. Een van de belangrijkste is zorgen dat de generatiekloof overbrugd wordt. Het onderzoek laat zien dat hoogopgeleide millennials ondersteuning verwachten en nodig hebben als het op hun mentale gezondheid aankomt. Ze voelen zich nu veelal onbegrepen door de oudere generatie die vaak de dienst uitmaakt.

Praktische implementaties kunnen zijn, dat er meer over mentale gezondheid wordt gesproken, het uit de taboesfeer wordt gehaald en er oprechte aandacht en hulp is in de vorm van ondersteuning op maat, zoals de keuze uit coaches en psychologen, maar ook voedingsdeskundigen en specialisten in ademwerk, meditatie en slaap.

Ook interessant ‘Benut generatieverschillen op de werkvloer als kans’, door generatieconflicten verliezen collega’s verliezen hun werkplezier en gaan sneller zoeken naar waar het gras groener is

Doen werkgevers niets, dan staan ze zwakker in de nu zo actuele ‘war for talent’ en zoals Dr. Ruth Hekman verder aangeeft: “En heeft de werkgever al millennials in het personeelsbestand, dan verliezen ze duizenden euro’s aan mentaal verzuim en uren aan productieve medewerkers.”

>>> Download hier het onderzoeksrapport