Na langdurig overleg in een ad hoc-werkgroep heeft het ministerie van SZW eind juli jl. via de site Arboportaal een gezamenlijke uitleg gepubliceerd over de in april 2016 verschenen beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De uitleg heeft betrekking op het vragen naar en het verwerken van gegevens door de werkgever bij een ziekmelding. In de ad hoc werkgroep zaten onder andere vertegenwoordigers van NVAB, Oval, VNO/NCW, FNV en KoM.

In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ heeft de AP beschreven welke persoonsgegevens met betrekking tot verzuim mogen worden verwerkt.

>>> Download de gezamenlijke uitleg