Home Tags Autoriteit Persoonsgegevens

Tag: Autoriteit Persoonsgegevens

Informatieveiligheid is úw verantwoordelijkheid

Sommige programma’s binnen de arbosector vragen onnodig veel informatie.

Ziek zijn is hard werken

Marianne Thieme is ziek... of toch niet?

AP dwingt UWV met sanctie gegevens beter te beveiligen

Autoriteit Persoonsgegevens legt UWV een last onder dwangsom op van 150.000 euro per maand.

Verrassing in vakantieperiode, uitleg privacy en verzuim stelt teleur

Midden in de vakantieperiode op Arboportaal een uitleg van een aantal stakeholders over verzuim en privacy...

Ministerie SZW en stakeholders komen met uitleg over beleidsregels ‘De zieke...

De uitleg heeft betrekking op het vragen naar en het verwerken van gegevens door de werkgever bij een ziekmelding.
privacy AVG

Voldoen aan de AVG en toch in gesprek met elkaar blijven?

Positief ingestelde bedrijfsmaatschappelijk werker schiet in de kramp van de AVG.

De AVG en de zieke werknemer

Wat mag u wel en niet verwerken met de komst van de AVG over uw zieke werknemer?

Werkgevers komen in de knel met interpretatie privacy van Autoriteit Persoonsgegevens

Werkgevers zijn een lobby gestart over de strenge regels rond privacy van zieke werknemers.

Autoriteit Persoonsgegevens schiet door in beschermingsdrang werknemer

De Autoriteit Persoonsgegevens treedt als beschermengel op voor het belang van de werknemer. Slaat ze hier niet een beetje in door?

Autoriteit Persoonsgegevens tikt UWV op de vingers

UWV handelt in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens inzake verzuim.