De invoering van de AVG (mei 2018) en enkele andere wijzigingen maakten dat de leidraad Bedrijfsarts en privacy uit 2011 van NVAB en OVAL aan een update toe was.

De aandacht voor de privacy van de werknemer en de rol van de werkgever tijdens ziekteverzuimbegeleiding is sinds de invoering van de AVG alleen maar toegenomen.

NVAB en OVAL zijn van mening dat de privacy van de werknemer en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en het medisch beroepsgeheim essentieel zijn. Naleving van wet- en regelgeving is daarbij noodzakelijk.

Toch zijn er in de praktijk ook vragen. Met de aanpassing van de ‘Leidraad Bedrijfsarts & Privacy’ wordt op een praktische wijze beschreven hoe bedrijfsartsen om behoren gaan met de privacygevoelige (medische) informatie.

In de leidraad staan de gegevensverwerking en de rechten van de werknemers centraal. Er wordt uitgewerkt hoe de bedrijfsarts dient om te gaan met privacygevoelige informatie, in het bijzonder met medische persoonsgegevens.

Daarnaast bevat de leidraad juridische achtergrondinformatie met een beknopte uitleg van de AVG.

>>> Ga naar de ‘Leidraad Bedrijfsarts en Privacy anno 2019’