Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet volledig van kracht. Maar hebben alle bedrijven het eigenlijk al op orde?

Uit een verkennend onderzoek onder het mkb en grootbedrijf blijkt dat met name bij het midden en klein bedrijf nog werk aan de winkel is als het gaat om de invoering van de wijzigingen uit de Arbowet.

Basiscontract arbodienstverlening

Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de arbobeïnvloeders wist dat de Arbowet is gewijzigd, maar dat zij inhoudelijk nog niet goed bekend waren met de wijzigingen. Hierdoor waren – ten tijde van het onderzoek – nog niet alle wijzigingen doorgevoerd in de organisatie.

Zo had bijvoorbeeld één op de vier (27 procent) bedrijven een basiscontract. Verder was nog eens 27 procent hier mee bezig en nog eens 30 procent van plan de wijzigingen door te voeren.

De arbobeïnvloeders verwachtten dat de meeste wijzigingen voor 1 juli 2018 zouden zijn doorgevoerd. Onder arbobeïnvloeders worden de mensen binnen een organisatie verstaan die invloed hebben op het arbobeleid zoals directeuren, bedrijfsmanagers of HR-medewerkers, maar ook aan preventiemedewerkers of leden van de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging.

Second opinion

In het onderzoek is ook gevraagd naar bekendheid van bepaalde onderdelen van de wetswijziging.

De arbobeïnvloeders waren het meest op de hoogte van de mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion (30 procent) of het vrij bezoeken van een bedrijfsarts (29 procent).

Minder bekend waren de wijze van aanstelling van de preventiemedewerker en het feit dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Digitale toolkit voor het mkb

De digitale toolkit op het Arboportaal bevat handige factsheets, animaties en downloadbare bestanden zoals posters, gifjes en ansichtkaarten die gebruikt kunnen worden om werkgevers en werknemers te informeren over de veranderingen in de Arbowet.

Lees ook het digitale magazine over de nieuwe Arbowet, met daarin tips om gezond en veilig werken in de praktijk te brengen.

Bedrijven kunnen met behulp van de zelfinspectietool van Inspectie SZW gemakkelijk zelf checken of zij aan de verplichtingen van de Arbowet voldoen.

Download het onderzoek om alle resultaten te bekijken.