BG_bird2100% onafhankelijk
ArboBent u al klaar voor de nieuwe Arbowet?

Bent u al klaar voor de nieuwe Arbowet?

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

Nog geen volle maand en dan is het zover: op 1 juli 2018 moet elke werkgever alle zaken op orde hebben omtrent de nieuwe Arbowet.

De belangrijkste veranderingen zijn nog een keer voor u samengevat door online vergelijkingssite HR Navigator.

Verplichte basiscontract

Het is al heel lang verplicht om het arbo- en verzuimbeleid te organiseren via een maatwerk- of vangnetregeling. En sinds juli 2017 stelt de wet dat u dit vastlegt in een basiscontract bij uw arbodienst.

In dit basiscontract neemt u op bij welke taken u zich laat ondersteunen binnen uw arbeidsbeleid. Ook staat hierin welke deskundigen hierbij betrokken worden en wat hun rol is. Dit moet duidelijkheid bieden voor alle betrokken partijen, het geeft houvast voor u als werkgever en het beschermt uw medewerkers.

De nieuwe rol voor de bedrijfsarts

Vooral de taken van de bedrijfsarts zijn veel specifieker uitgewerkt in dit contract. Waar de bedrijfsarts voorheen een begeleidende rol had bij verzuim, heeft hij (of zij) nu een adviserende rol. Dit betekent onder andere dat de bedrijfsarts vrije toegang heeft tot de werkplekken om een goed beeld te kunnen vormen van de situatie.

Het arbeidsomstandighedenspreekuur is weer expliciet in het basiscontract opgenomen. Medewerkers mogen zelf bepalen of ze van dit ‘inloopspreekuur’ gebruik willen maken. Dit is vooral bedoeld ter preventie van verzuim.

Ook hebben medewerkers recht op een second opinion bij de ziekteverzuimbegeleiding en een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Uiteraard kan de arbodienst ook nog altijd diensten leveren rond de RI&E en aanstellingskeuringen.

Doelvoorschriften

Elke medewerker moet gezond en veilig kunnen werken. Dit is de visie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om werkgevers te stimuleren dit binnen hun ondernemingsbeleid op te nemen, zijn er doelvoorschriften gesteld in de Arbowet. Elke werkgever moet zich aan deze doelvoorschriften houden, maar mag wel zelf bepalen hoe hier invulling aan te geven. Deze wet bevat dus geen specifieke regels en biedt ruimte voor eigen regie en verantwoordelijkheid.

Als werkgever bent u dus zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract en de uitvoering hiervan. Vergeet niet om uw ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) te betrekken bij het opstellen en uitvoeren van dit contract. Behalve dat zij beter dan wie ook weten wat er speelt op de werkvloer, hebben zij ook formeel instemmingsrecht op dit contract. Laat u vooral ook adviseren door je arbodienst, maar besef dat u eindverantwoordelijk bent.

Een laatste check of u er helemaal klaar voor bent is aan te bevelen. Als de inspectie SZW vindt dat u niet voldoet aan de nieuwe regels, riskeert u een boete.

Bron: HR Navigator

Deel dit artikel

Meer van deze auteur?

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?