Hoewel ondernemers sinds 1 juli dit jaar verplicht zijn zich te houden aan de nieuwe arbowet, blijkt in de praktijk dat de nieuwe wet- en regelgeving met name binnen het mkb nog amper goed is doorgevoerd. Daarmee riskeren bedrijven forse boetes.

Arbodienstverlener Capability krijgt dagelijks vele telefoontjes van bezorgde ondernemers die bedolven worden onder wet- en regelgeving, terwijl de gemiddelde mkb’er zich focust op business en niet op verzuimbegeleiding.

Arbodienst te duur

Ook zijn er grote zorgen om de kosten ziet Capability. Directeur Titus Kramer: “Wij merken dat veel ondernemers bang zijn dat zij een verplichte samenwerking met een arbodienst financieel niet kunnen opbrengen. Zij beseffen onvoldoende dat het verminderen van het risico op uitval onder aan de streep juist kosten zal besparen. Maar voordat je als werkgever geld opzij zet om te investeren in de gezondheid van je medewerkers, is het wel belangrijk te weten hoe je er als baas voor staat”, vervolgt Kramer.

Daarom heeft Capability de Nationale Baastest geïntroduceerd. Deze helpt ondernemers op weg die door de bomen het bos niet meer zien. De test moet achterhalen of werkgevers klaar zijn voor de invoering van de nieuwe Arbowet.

Door middel van een aantal vragen wordt al snel duidelijk wat voor soort werkgever zij zijn. “Ben je echt een toffe Baas of is er nog veel werk aan de winkel om je personeel een optimale werkomgeving te kunnen bieden?”, aldus Kramer.

Arbozaken ondergeschoven kind

Arbozaken zijn nog steeds het ondergeschoven kindje op de werkvloer, blijkt uit gegevens van Capability. Veel werkgevers leggen de verantwoordelijkheid voor verzuimopvolging bij de direct leidinggevende van de betreffende medewerker, terwijl die leidinggevende geen getrainde professional is op dit terrein.

Ook wordt volgens Kramer bij verzuim ten onrechte veel te snel gemedicaliseerd, terwijl uit cijfers van Capability blijkt dat 70 procent van de ziekmeldingen helemaal geen medische oorzaak heeft.

Een derde misvatting over arbozaken is dat veel werkgevers nauwelijks aandacht hebben voor hun verzuimende werknemer, waardoor deze vaak verder afglijdt. “Pijnlijk, want een ziekmelding is veelal niet meer of minder dan een hulpvraag”, aldus Kramer.

Verzuimsysteem

Capability heeft een top vijf opgesteld van knelpunten met betrekking tot arbozaken. Naast de drie genoemde problemen – verzuimopvolging, medicalisering verzuim en gebrek aan aandacht – constateren ze dat veel bedrijven geen gespecialiseerd verzuimvolgsysteem hebben waardoor inzicht in verzuim ontbreekt.

Werkgever als arbodienst

Het vijfde knelpunt is dat werkgevers regelmatig denken dat zij beter zelf de rol van arbodienst op zich kunnen nemen. “Werknemers ervaren hierdoor veel druk en het ontbreekt hen aan de noodzakelijke veiligheid om hun kwetsbaarheid te kunnen tonen”, aldus Kramer.

De nieuwe Arbowet is al op 1 juli 2017 ingegaan. Werkgevers kregen een jaar de tijd om aan de nieuwe wet te voldoen. De wet verplicht werkgevers een basiscontract af te sluiten bij een arbodienst. Het inschakelen van een ‘losse’ bedrijfsarts is niet langer toegestaan.