Meer dan de helft van alle Nederlandse MKB’ers heeft dit jaar veel aandacht voor het reduceren van ziekteverzuim.

53 procent ziet dit als het belangrijkste focuspunt als het gaat om het hanteren van een vitaliteitsbeleid.

Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van de MKB Marktmonitor, gepubliceerd door Unique.

Sectoraal verschil

Naast ziekteverzuim zijn ook sport en beweging (42 procent) en een goede balans tussen werk en privé (32 procent) belangrijke focuspunten voor de ondernemer.

Als er wordt ingezoomd op de verschillende sectoren, blijkt dat de handel het minst vaak een vitaliteitsbeleid uitvoert. Slechts 20 procent geeft aan een dergelijk beleid te hanteren.

In de zorg wordt daarentegen het vaakst gelet op het welzijn van medewerkers (41 procent).

Vertaling van beleid naar arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden op het gebied van vitaliteit komen nauwelijks voor (10 procent). Zo ontbreekt sporten via het werk bij 79 procent van de ondernemers en fruit bij 72 procent.

Een pensioenregeling (90 procent) en reiskostenvergoeding (79 procent) zijn de meest aangeboden arbeidsvoorwaarden.

De MKB Marktmonitor 2015 biedt veel meer resultaten en inzichten over de economische en personele ontwikkelingen van het MKB en duurzame inzetbaarheid. Het rapport is gratis aan te vragen via de volgende link: http://www.unique.nl/marktmonitor