Moet een RI&E bij kleine bedrijven worden gecontroleerd door een arbodienst?

1787

Vraag:
Ik heb gelezen dat de Risico Inventarisatie en -Evaluatie bij kleine bedrijven niet meer gecontroleerd hoeft te worden door de arbodienst. Wij hebben 17 werknemers in dienst. Geldt de regeling ook voor ons?

Antwoord:
Momenteel hoeven werkgevers tot en met 25 werknemers hun RI&E niet te laten controleren door een arbokerndeskundige (bedrijfsarts, arbeids- en organisatiedeskundige, arbeidshygiënist en veiligheidsdeskundige).

Er gelden wel een paar regels voor het RI&E-instrument:

  • het moet worden opgesteld met betrokkenheid van werkgevers- en werknemersverenigingen op ten minste brancheniveau;
  • bron RIE’s moeten eenmalig worden getoetst door ten minste één arbokerndeskundige;
  • de RIE moet door de betrokken werkgevers- en werknemersverenigingen gezamenlijk worden aangemeld bij het Steunpunt RIE instrumenten.

De aanmelding geldt voor ten hoogste drie jaar in verband met het feit dat periodieke evaluatie gewenst is. Het voorstel regelt verder dat een werknemer kennis kan nemen van de inhoud van de RI&E. De werkgever is vrij in de wijze waarop hij de inzage in de RI&E regelt. Digitaal bijvoorbeeld of door desgevraagd kopieën te verstrekken.

Jeroen Vluggen, trainer/adviseur Enkwest Opleiding en Advies

© BG magazine