BG_bird2100% onafhankelijk
HRMNederlandse werkgevers positiever geworden over thuiswerken

Nederlandse werkgevers positiever geworden over thuiswerken

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

In april 2020 is door Bruis het eerste onderzoek thuiswerken uitgezet onder Nederlandse werkgevers.

Omdat corona ons leven en werken nog steeds in haar greep houdt en thuiswerken – indien mogelijk – daardoor het devies is, heeft Bruis in oktober en november 2021 opnieuw onderzoek gedaan naar thuiswerken onder Nederlandse werkgevers.

Zagen ze in hun eerste onderzoek al dat werkgevers – inclusief werkgevers die hier eerder sceptisch over waren – positiever zijn gaan kijken naar thuiswerken, dan lijkt deze trend zich onverminderd te hebben voortgezet. 63 procent van de respondenten (werkgevers), zo blijkt uit het recente onderzoek, is positiever geworden over thuiswerken vanwege de opgedane ervaringen in de laatste anderhalf jaar.

Effecten van thuiswerken

Aan werkgevers is de vraag voorgelegd welke effecten zij ervaren als gevolg van thuiswerken. Van de organisaties waar vanuit huis gewerkt wordt, geeft ruim 72 procent van de werkgevers aan dat de werk- privébalans van werknemers is verbeterd.

Ook ervaart bijna 38 procent van de werkgevers een toename van de productiviteit. Slechts een kleine 7 procent van de werkgevers geeft aan dat de productiviteit is afgenomen.

De verbondenheid met en betrokkenheid bij de organisatie is volgens 50 procent van de werkgevers afgenomen. Ruim 48 procent geeft aan dat deze als gevolg van thuiswerken niet is veranderd.

Een andere belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat 62 procent van de werkgevers ervaart dat de teamgeest/collegialiteit is afgenomen. Omdat verbondenheid en betrokkenheid met de organisatie en met collega’s voorname voorwaarden zijn in relatie tot inzetbaarheid van medewerkers, vormt dit een punt van zorg.

Werkgevers zullen moeten zoeken naar inventieve methoden om hier verandering in aan te brengen. Dit zeker gezien het feit dat 65,5 procent van de werkgevers aangeeft te verwachten, dat de huidige omvang waarin vanuit huis wordt gewerkt over een jaar ongewijzigd zal zijn en 31 procent van de respondenten uitgaat van een toename.

Thuiswerken en de rol van de leidinggevende

Ruim 66 procent van de werkgevers geeft aan te ervaren dat de rol van de leidinggevende als gevolg van het thuiswerken is veranderd.

Zo geven werkgevers aan dat de relatie minder persoonlijk is geworden en de binding is veranderd. De communicatie is anders geworden. Deze vraagt om meer inspanning van de leidinggevende.

Ondanks deze veranderende rol, hebben werkgevers hun leidinggevenden hier niet of nauwelijks in meegenomen. Een training en/of instructie van leidinggevenden is door slechts 5,8 procent van de werkgevers aangeboden.

>>> Lees ook ‘Kinderachtig leiderschap door corona versterkt’
>>> Lees ook ‘Lessen leidinggeven in coronatijd’

Thuiswerken en de toegenomen filedruk

Het onderzoek heeft haar beslag gehad precies in de periode voorafgaand aan de verdere aanscherping van het thuiswerkadvies van medio november 2021. In de maanden hieraan voorafgaand was er een snelle toename van het aantal files.

Onderzocht is in hoeverre de filedruk naar verwachting van werkgevers impact heeft op thuiswerken. Slechts 22,4 procent van de respondenten geeft aan een toename van thuiswerken te verwachten als gevolg van de toegenomen drukte op de weg. Ruim 64 procent van de werkgevers in ons onderzoek geeft aan dat de filedruk geen reden vormt om thuiswerken meer nadrukkelijk te gaan stimuleren.

>>> Meer over thuiswerken

Deel dit artikel

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?

Kies dan voor BG magazine Plus:

  • Elke maand een nieuwe HR masterclass
  • Online feedback sessies met HR-experts
  • Tijdelijk lifetime korting en extra bonus
BG magazine Plus

HR zonder punaisepoetserij?