Arbodienstverlener Arbo Unie breidt haar dienstverlening uit met de introductie van bedrijfsonderdeel Verbanen, dat zich richt op de begeleiding en herplaatsing van werknemers die zijn vastgelopen in hun huidige baan.

Onderscheidend daarbij is de focus op de gezondheid: we kijken niet alleen naar wat iemand wil, maar juist ook naar wat iemand kan qua talenten en gezondheid.

Deze unieke combinatie is de meest doeltreffende manier om het plaatsingspercentage te verhogen en mensen echt verder te helpen in hun werk.

Zware beroepen

We werken steeds langer door. Zeker in fysiek of psychisch zware beroepen is dat niet voor iedereen even makkelijk. Wanneer er een risico bestaat dat mensen hun huidige functie niet kunnen volhouden, biedt Verbanen een alternatief voor het vinden van een andere baan, die optimaal aansluit bij de eigen gezondheid en de talenten. De beste manier om tot in lengte van jaren met plezier aan het werk te kunnen blijven.

Verbanen is vooral voor medewerkers die om wat voor reden dan ook niet meer op hun plek zitten in hun huidige baan en voor de re-integratiebegeleiding in het kader van het tweede spoor van de Wet verbetering Poortwachter.

Koppeling met gezondheid

Door de nadrukkelijke koppeling met de gezondheid en de nieuwe loopbaan wordt het risico op bijvoorbeeld uitval door verzuim op korte termijn lager, maar ook op verminderde duurzame inzetbaarheid op lange termijn. Het geeft de vastgelopen werknemer weer zicht op inkomenszekerheid en grip op zijn of haar loopbaan met als doel om een leven lang optimaal te kunnen blijven werken.

Privacy

Alle persoonlijke informatie die tijdens het Verbanen van een kandidaat wordt vastgelegd is uiteraard strikt vertrouwelijk.

Deze informatie is conform de geldende wet- en regelgeving niet toegankelijk voor derden, tenzij een kandidaat daar zelf toestemming voor geeft. De Verbanencoach begeleidt iemand bij het onderzoeken van de functiemogelijkheden.

Het resultaat is een advies op maat voor een (type) functie, waarvoor iemand 100 procent arbeidsgeschikt is. Met behulp van de Jobcoach gaat de kandidaat op dergelijke functies solliciteren. Een toekomstige werkgever ontvangt uiteraard geen vertrouwelijke informatie uit het Verbanen programma. Hij neemt uitsluitend kennis van een motivatie- en sollicitatiebrief van de  kandidaat.

De dienstverlening van Verbanen is vanaf 1 maart 2018 gestart in Rotterdam voor de regio Zuid Holland, Zeeland en West Brabant. In de loop van dit jaar volgt uitbreiding naar Amsterdam en Haarlem voor de regio Noord-Holland.