BG_bird2100% onafhankelijk
Duurzame InzetbaarheidOnvoldoende aandacht voor vrouwen met vage klachten, hartaanval ligt op de loer

Onvoldoende aandacht voor vrouwen met vage klachten, hartaanval ligt op de loer

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Zijn vrouwen en de artsen die zij bezoeken echt doofstom voor de signalen van hart- en vaatziekten?

Het lijkt er in veel gevallen wel op. De voorlichting over waar je als vrouw exact op moet letten laat in Nederland nog vaak te wensen over en dokters zijn nog maar al te vaak niet alert genoeg.

Hart- en vaatziekten over het hoofd gezien

De afgelopen vijftien jaar is het risico op een hartinfarct bij vrouwen onder de 60 jaar verdubbeld. En bij vrouwen onder de 50 jaar zelfs verdrievoudigd. Vooral overgewicht en roken vanaf jonge leeftijd zijn daar debet aan.

Hart- en vaatziekten en met name kransslagaderlijden (waardoor zuurtstoftekort in het hart ontstaat) worden bij vrouwen vaak over het hoofd gezien door zowel huisarts als specialist. Dit komt onder meer doordat vrouwen hun klachten niet herkennen als alarmerend en daardoor verkeerd interpreteren. Vrouwen vertalen pijn op de borst bijvoorbeeld vaak als een ‘onschuldig’ gevoel van benauwdheid of kortademigheid. Zelfs als dit gepaard gaat met misselijkheid en overgeven.

Klachten die vrouwen dus ook niet direct herkennen als mogelijke tekenen van een tegensputterend hart. Hierbij worden signalen in veel gevallen nog steeds onvoldoende opgepakt door de arts.

Mannen versus vrouwenhart: een wereld van verschil

Het blijkt dat de hulpmiddelen die worden gebruikt om een juiste diagnose bij mannen te maken vaak niet werken bij vrouwen. Een inspanningstest op een fiets bijvoorbeeld toont bij vrouwen niet altijd hetzelfde aan als bij mannen. Dit vereist dus dat het vrouwenhart een unieke medisch specialistische benadering nodig heeft waarbij dieper doorgezocht moet worden, ook als de eerste harttesten normale uitslagen laten zien.

Speciaal vrouwenspreekuur

Om te weten of je als vrouw signalen over het hoofd ziet en dus te maken hebt met hart- en vaatziekten, hebben de cardiologen van de zelfstandige behandelcentra van HartKliniek Nederland een speciaal vrouwenspreekuur opgezet in alle huidige zes klinieken. Al jaren komen hier vrouwen uit alle windstreken langs om zich tijdens een persoonlijk consult te laten onderzoeken en adviseren.

HartKliniek is momenteel gevestigd in Amsterdam, Almere, Lelystad, Dronten en Zandvoort en oriënteert zich op het inrichten van nieuwe locaties in het gehele land.

Deel dit artikel