BG_bird2100% onafhankelijk
Duurzame InzetbaarheidOutplacement vaker succesvol, niet voor oudere medewerkers

Outplacement vaker succesvol, niet voor oudere medewerkers

NieuwsNieuws

Vraag-en-antwoordVraag en antwoord

Het wordt steeds moeilijker om oudere werknemers succesvol naar nieuw werk te begeleiden.

Het percentage geslaagde outplacementtrajecten voor 57-plussers daalde afgelopen jaar naar 47 procent. Dat is een daling van 5 procentpunt ten opzichte van 2016, toen nog 52 procent van de werkloos geworden ouderen met succes aan een andere baan werd geholpen.

Dat blijkt uit het Nationaal Outplacementonderzoek 2018.

Stereotype beeld van ouderen

Opvallend is dat het steeds lastiger wordt om 57-plussers naar nieuw werk te begeleiden, ondanks de krappe arbeidsmarkt.

OVAL roept werkgevers op er meer aandacht en geld in te steken. Directeur Petra van de Goorbergh: “De leeftijd van de beroepsbevolking stijgt, we werken steeds langer door. Juist daarom is het belangrijk dat ook oudere werknemers in staat worden gesteld hun werk te behouden of nieuw werk te vinden. Als werkgevers meer investeren om dat mogelijk te maken wordt werkloosheid voorkomen”.

Volgens OVAL ligt een van de mogelijke oorzaken in het onterechte, stereotype beeld van ouderen dat de arbeidskosten niet in verhouding staan tot de arbeidsproductiviteit en ze minder flexibel zijn dan jongere werknemers.

Van de Goorbergh: “Zelfs als ouderen de salariseisen naar beneden bijstellen, zorgt dat niet voor een grotere kans op hervatting van werk, dat is zonde”. Daarbij baseert ze zich op onderzoek van SCP-onderzoeker Vlasblom en hoogleraar Schippers. Van de Goorbergh vindt dat echt zonde, want uit de publicatie ‘Arbeidsmarkt in kaart’ (oktober 2019) van SCP blijkt namelijk dat de meeste werkgevers positief zijn over het functioneren van oudere medewerkers in hun organisatie.

Geen startkwalificatie

Ook voor mensen zonder zogeheten startkwalificatie moet veel meer aandacht komen, vindt OVAL.

Slechts 21 procent van alle outplacementtrajecten is ingezet voor werknemers zonder minimaal een mbo niveau 2, havo of vwo diploma. Deze mensen hebben dus geen startkwalificatie. Ter vergelijking: 42 procent van de outplacementtrajecten is ingezet voor mensen met een middelbaar opleidingsniveau. Het percentage voor mensen met een hbo- of wo-opleiding lag op 37 procent.

“Mensen zonder startkwalificatie zijn relatief vaker en langduriger werkloos, mogelijk als gevolg van de toenemende technologische ontwikkelingen. Juist de onderkant van de arbeidsmarkt heeft een groot belang bij een goed outplacement- of loopbaantraject. Meer investeringen door werkgevers kan de werkloosheid onder deze werknemers terugdringen. Gelet op de kwetsbare positie van ouderen en mensen zonder startkwalificatie dreigt de kloof tussen werkenden en niet-werkenden steeds groter te worden. We moeten er alles aan doen om die tweedeling terug te dringen”, aldus Van de Goorbergh.

De infographic van het Nationaal Outplacement onderzoek is hier te vinden.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van OVAL, de branche die zich richt op duurzame inzetbaarheid. Ruim 3.000 outplacementtrajecten zijn geanalyseerd. Daaruit blijkt dat het aantal succesvol afgeronde werk-naar-werk-trajecten in 2018 licht is gestegen, naar 73 procent. In voorgaande jaren lag dit nog rond 70 procent.

Deel dit artikel