BG_bird2100% onafhankelijk
Duurzame InzetbaarheidPraktische tips bij het maken van een RI&E

Praktische tips bij het maken van een RI&E

Verdieping Verdieping

Opinie Opinie

Interview

Maandthema

De RI&E is een belangrijk onderdeel in het arbozorgsysteem. Een goed RI&E rapport en plan van aanpak kunnen veel voordelen opleveren. Maar hoe maakt u een goede RI&E?

In dit artikel enkele tips die handig kunnen zijn bij het maken van de RI&E. Bijvoorbeeld: kijk eerst naar de oude RI&E en naar wat er toen mee is gedaan.

Ga na of er een eerdere RIE is en wat daarmee is gedaan

Altijd kijken naar de oude RI&E en bevragen wat er met de vorige RI&E is gedaan. Als er niets mee gedaan is, dan doorvragen waarom daar dan niets mee gedaan is en of de informatie die in de oude RI&E staat nog steeds actueel is of inmiddels verouderd is. Dit bepaalt of het zinvol is om opnieuw een RI&E op te stellen.

Als er wel veel mee gedaan is, dan bevragen wat de aanleiding is om nu opnieuw een RI&E uit te voeren. Mogelijk zijn dat verhuisplannen, een nieuwe of sterk aangepaste machinelijn, een reorganisatie met veel andere functies, enz. Die informatie helpt om bij de nieuwe RI&E daarop te kunnen focussen.

Plan en control cyclus

Ga na of er een plan en control cyclus aanwezig is binnen het bedrijf. Of vanuit de hoogste leiding van het bedrijf de afdelingshoofden of business unit managers periodiek op hun inzet op arbogebied bevraagd worden. Of leidinggevenden aan het hoogste gezag moeten rapporteren over het ziekteverzuim binnen hun afdeling, het aantal meldingen van incidenten, het aantal incidenten, de voortgang in de uitvoering van het plan van aanpak van de vorige RI&E, enz.

Zo’n goede verantwoordelijkheidsstelling vormt eigenlijk het fundament van een goed arbobeleid. Als die verantwoordelijkheidsstelling er niet is, of er wel is maar niet vanuit de hoogste leiding van het bedrijf actief wordt toegepast, dan kan beter dat aan de orde worden gesteld dan klakkeloos weer een RI&E opstellen. Het gaat immers om het doel iets te bereiken en niet om een middel aan te reiken waar niets mee gebeurt. De kans is dan groot dat bij de nieuwe RI&E weer veel van dezelfde constateringen worden gedaan als bij de vorige RI&E.

Oriëntatie vooraf

Zeer handig is het om voorafgaande aan het uitvoeren van de RI&E goed kennis te nemen van de gevaren en risico’s die in die branche en dat bedrijf kunnen voorkomen. Soms zijn dat zeer specialistische zaken. Als de uitvoerder van de RI&E daar geen weet van heeft, zal hij deze tijdens de rondgang door het bedrijf waarschijnlijk ook niet onderkennen en daarmee missen. Vooraf informatie verzamelen bijvoorbeeld over de branche door middel van het raadplegen van de branche-RIE en de arbocatalogus.

Ook kan het zinvol zijn collega’s te raadplegen die al ervaring in die betreffende branche hebben. Als het om zeer specialistische activiteiten in een bedrijf gaat, kan het verstandig zijn die RI&E niet zelf uit te voeren, maar de opdracht terug te geven of daarvoor een ander aan te bevelen.

Maak foto’s

Om meer redenen is het maken van foto’s zinvol bij het uitvoeren van de RI&E. Met foto’s kunnen situaties gemakkelijker geïllustreerd worden en is veel minder tekst nodig. Bovendien: foto’s overtuigen veel meer dan tekst.

Daarbij komt dat veel mensen visueel zijn ingesteld en de rapportages daardoor prettiger leesbaarder zijn. Nog een reden om foto’s te maken is dat zij prima geheugensteuntjes zijn. Veelal kunnen tijdens een rondgang door een bedrijf slechts beknopt aantekeningen worden gemaakt. Deze worden soms pas na enkele dagen of weken uitgewerkt.

Foto’s in de volgorde van de rondgang kunnen dan zeer behulpzaam zijn: hoe zat het ook weer. Dit is in versterkte mate het geval wanneer er in korte tijd verschillende RI&E’s in meer bedrijven moeten worden uitgevoerd en deze pas later worden uitgewerkt.

Op zoek naar een betrouwbaar RI&E instrument?

Maak uw RI&E met IMA. U kunt de RI&E volledig afstemmen op de situatie in uw organisatie. Met de IMA maakt u uw eigen RI&E-rapport en plan van aanpak.

  • Altijd up-to-date (meest recente wet- & regelgeving)
  • Vragen van de modules gemakkelijk beantwoorden door toetsingscriteria en de relevante wetten, regels en normen
  • Bestaande modules worden herzien, nieuwe modules toegevoegd
  • Rapport en Plan van aanpak kunt u uitdraaien in PDF en Word
  • Eenvoudig en onbeperkt eigen vragen en modules toevoegen
  • Per vraag ruimte voor opmerkingen en (beeld)materiaal
  • Geschikt voor elke branche
  • Meer dan 35 modules, waarvan 7 voor kantoor
  • Voor slechts € 395,– per jaar!

Bekijk de demo of maak de gratis module op www.riemaken.nl

Bron: Riemaken.nl

Deel dit artikel

Meer van deze auteur?

Tagdiv Cloud library - template content.

Meld je aan en ontvang een week lang elke dag een nieuw artikel.

Gratis 7 premium artikelen in je mailbox?