Deze week is het de Europese Week van de Mentale Gezondheid. Het is een pan-Europees initiatief om mensen bewust te maken van het belang van ons mentale welzijn in ons dagelijks leven, dus ook in ons werk.

90 procent van de medewerkers geeft aan dat een goede werk-privé balans bijdraagt aan hun welzijn. Dit kunnen werkgevers waarborgen door begrip te hebben voor de thuissituatie, duidelijke verantwoordelijkheden te geven en benodigde flexibiliteit te bieden.

Volgens recent onderzoek van Circula, een aanbieder van werknemersvoordelen, heeft 84 procent van de Nederlandse werknemers behoefte aan ondersteuning voor hun mentale welzijn. Dit cijfer onderstreept de noodzaak voor werkgevers om proactief te zijn in het aanpakken van mentale gezondheid.

Hoewel de meeste werkgevers het belang van een gezonde werk-privébalans erkennen, vertaalt slechts de helft van hen dit inzicht in concrete acties ter bevordering van het welzijn van hun medewerkers.

Deze kloof tussen bewustzijn en daadwerkelijke implementatie, kan worden toegeschreven aan een gebrek aan kennis en middelen om effectieve strategieën te ontwikkelen en uit te voeren.

Jongere generaties kwetsbare groep

Een bevinding uit het onderzoek is dat 87 procent van de werkgevers opmerkt, dat met name jongere werknemers worstelen met mentale gezondheidsproblemen. Deze generatiekloof kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals de toenemende druk van sociale media, financiële zorgen en de uitdagingen van het combineren van werk en privéleven in een snel veranderende wereld.

Werkgevers moeten zich bewust zijn van de unieke behoeften en uitdagingen van deze kwetsbare groep en gerichte initiatieven ontwikkelen om hen te ondersteunen. Dit kan variëren van het aanbieden van mentale gezondheidstrainingen en counseling, tot het bevorderen van een open dialoog en het creëren van een inclusieve en begripvolle werkcultuur.

Bedrijfscultuur

Naast het bieden van directe ondersteuning voor mentale gezondheid, speelt de bedrijfscultuur een cruciale rol in het bevorderen van een positieve werkomgeving die bijdraagt aan het welzijn van werknemers. Onderzoek toont aan dat 39 procent van de werkgevers denkt dat hun bedrijfscultuur een belangrijke factor is voor potentiële werknemers om een baan te accepteren.

Kernwaarden zoals transparantie, eerlijkheid en trots op het werk worden door veel bedrijven omarmd, maar er is ruimte voor verbetering op gebieden zoals duurzaamheid, liefdadigheid en diversiteit. Wanneer werkgevers deze aspecten negeren, kan dit leiden tot ontevredenheid onder werknemers en een verminderde motivatie om bij het bedrijf te blijven werken.

One-size-fits-all schiet tekort

Om de mentale gezondheid van werknemers effectief te ondersteunen, moeten werkgevers een flexibele en gepersonaliseerde aanpak hanteren. Een one-size-fits-all benadering zal waarschijnlijk tekort schieten, aangezien de behoeften en uitdagingen van individuen kunnen variëren.

Een van de meest gewaardeerde initiatieven door werknemers is het bieden van flexibiliteit in werkregelingen en het bevorderen van een gezonde werk-privébalans. Volgens het onderzoek geeft 9 op de 10 Nederlanders aan dat werkgevers kunnen bijdragen aan een betere balans door begrip te tonen voor de thuissituatie, duidelijke verantwoordelijkheden te geven en de benodigde flexibiliteit te bieden waar nodig.

Flexibele werktijden, de mogelijkheid om thuis te werken en een ondersteunend beleid voor gezinsverplichtingen kunnen allemaal bijdragen aan het verminderen van stress en het bevorderen van een gezondere levensstijl voor werknemers.

Naast flexibiliteit waarderen werknemers ook gepersonaliseerde ondersteuning en welzijnsprogramma’s die zijn afgestemd op hun individuele behoeften. Het onderzoek van Circula toont aan dat flexibele mogelijkheden voor mentale ondersteuning, welzijnsplatformen of sportprogramma’s een significante impact kunnen hebben op het welzijn van medewerkers. Werkgevers kunnen overwegen om toegang te bieden tot counseling, mindfulness-trainingen, fitnessprogramma’s of zelfs financieel advies, afhankelijk van de specifieke behoeften van hun werknemers.

Door te luisteren naar de feedback van medewerkers en regelmatig hun programma’s te evalueren, kunnen werkgevers ervoor zorgen dat hun inspanningen effectief zijn en bijdragen aan een gezonde en productieve werkplek.

Voorbeeldfunctie leidinggevenden

Een van de grootste uitdagingen bij het aanpakken van mentale gezondheidsproblemen op de werkplek, is het doorbreken van de stigma’s en het creëren van een open en ondersteunende omgeving. Werkgevers spelen een cruciale rol in het normaliseren van gesprekken over mentale gezondheid en het bevorderen van een cultuur van empathie en begrip.

Leiders kunnen een krachtig voorbeeld stellen door openlijk te praten over hun eigen ervaringen met mentale gezondheidsuitdagingen en het belang ervan te benadrukken. Door zelf het goede voorbeeld te geven en een open dialoog aan te moedigen, kunnen managers en leidinggevenden de weg vrijmaken voor een meer inclusieve en ondersteunende werkomgeving.

Naast leiderschap kunnen bewustmakingscampagnes en trainingen bijdragen aan het vergroten van het begrip en de kennis over mentale gezondheid binnen een organisatie. Door werknemers te voorzien van de juiste informatie en hulpmiddelen, kunnen zij beter omgaan met stressfactoren en vroegtijdig signalen van mentale gezondheidsproblemen herkennen, zowel bij zichzelf als bij collega’s.

Ook is het cruciaal voor werkgevers om vertrouwelijke ondersteuningskanalen te bieden, zodat werknemers zich comfortabel voelen om hun zorgen te uiten zonder angst voor stigmatisering of negatieve gevolgen voor hun carrière. Dit kan variëren van een anonieme hulplijn tot de beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon, professionele counselors of psychologen binnen de organisatie.

Door een open en ondersteunende cultuur te creëren, kunnen werkgevers bijdragen aan een gezondere en meer productieve werkomgeving, waar werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.