Privaat verzekerde bedrijven presteren tot nu toe niet beter op het vlak van preventie en re-integratie dan niet-privaat verzekerde bedrijven.

Dat was tien jaar geleden bij de introductie van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) wél de verwachting.

Verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid

Private verzekeraars zouden een sterke prikkel hebben om werkgevers te bewegen tot schadelastbeperking, oftewel: minder ziekte en arbeidsongeschiktheid, onder andere door betere preventie.

Ook de verwachte integratie van de markten voor verzekering van de loondoorbetaling bij ziekte en de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is tot nu toe niet tot stand gekomen.

Dat concluderen onderzoekers Rob Euwals, Krista Hoekstra en Johannes Hers in de onlangs gepubliceerde CPB Policy Brief 2015/15 “Verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid“.

Tekortkomingen verzekeraars

Investeringen in preventie en re-integratie zijn vooral lonend voor een partij die de gehele financiële verplichting draagt voor de twaalf jaar waarvoor een werkgever verantwoordelijk kan zijn voor een zieke werknemer.

Werkgevers moeten voor de eerste twee jaar loondoorbetaling bij ziekte kiezen tussen het risico zelf dragen of zich privaat verzekeren.

Voor de daaropvolgende tien jaar WGA moeten werkgevers kiezen tussen publiek verzekeren bij het UWV en het zogenaamde ‘eigenrisicodragerschap’, meestal in combinatie met privaat verzekeren.

Verzekeraars hebben tot nu toe tegen de verwachting in, de verzekeringsmarkten voor loondoorbetaling bij ziekte in de eerste twee jaar en voor de WGA niet geïntegreerd.

Daarbij hebben verzekeraars nagelaten hun toegevoegde waarde te demonstreren door werkgevers te bewegen tot betere preventie en re-integratie.

WGA-markt

Het hybride stelsel met private en publieke verzekeraars is een middel om lager ziekteverzuim en minder arbeidsongeschiktheid te realiseren, geen doel op zichzelf.

Als privaat verzekerde bedrijven gedurende langere tijd niet beter presteren dan niet-privaat verzekerde bedrijven, dan vervalt een van de argumenten voor de huidige opzet van de WGA-markt met een publieke verzekeraar en meerdere private verzekeraars.

Bron: CPB

Gerelateerd: Column Peter Dona, Verzekeraars presteren niet beter dan UWV?!