Procesmanagement speelt een steeds belangrijkere rol binnen de HRM-afdelingen.

De betrokkenheid van medewerkers daarin wordt sterk ondermijnd.

Dit blijkt uit de HRM enquête 2017, het onderzoek dat HRM-processen.com eind 2016 wereldwijd uitvoerde.

Opgelegd door het management

De HRM enquête 2017 is vergeleken met de HRM enquête 2010. Daaruit kan worden geconcludeerd dat organisaties zich steeds bewuster bezighouden met het verbeteren van de HRM-dienstverlening.

In 2016 geeft 56 procent van de respondenten aan procesmanagement zeer belangrijk te vinden. In 2010 was dit slechts 42 procent. Bovendien zijn in 2016 processen veel vaker toegewezen aan proceseigenaren en worden P&O-processen vaker geactualiseerd en onderhouden.

De werkvloer wordt echter minder betrokken bij de verbetering van P&O-processen. Kortom, procesmanagement wordt steeds vaker door het management opgelegd.

HRM procesmanagement wereldwijd

Wat opvalt in de wereldwijde resultaten is dat Afrika niet zo ver is met het vormgeven van het HRM-beleidsplan, waarin strategie en te behalen doelstellingen en resultaten zijn uitgewerkt.

Azië scoort veruit het hoogst op alle pijlers. Zij hebben de koppeling van de dagelijkse HR-praktijk, instrumenten en HRM-beleid aan de organisatiedoelstellingen en -behoeften het beste op orde.

Zuid-Amerika hecht van alle werelddelen het meeste belang aan procesmanagement. Zij zien nut & noodzaak van procesmanagement, het actualiseren, toetsen en verbeteren van P&O-processen het meest in.

Belang onderkend, uitvoering blijft achter

De onderzoeksresultaten laten zien dat organisaties wereldwijd zich bewust zijn van het belang van kwaliteitsverbetering van het HRM-beleid en zich beseffen dat dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan het functioneren van medewerkers, de totale organisatie en het bedrijfsresultaat.

Hoewel men het belang onderkent, blijft de uitvoering op sommige punten nog achter. Met name de uitwerking van de strategie, doelstellingen en te behalen resultaten in het HRM-beleidsplan ontbreekt bij veel organisaties.

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.