De helft van de directeuren van Nederlandse mkb-bedrijven weet niet goed wat hun HR-team precies doet en is van mening dat HR op dit moment vooral reactief functioneert.

In een recente survey van Personio, een Europees HR-softwarebedrijf voor kleine en middelgrote bedrijven, zegt tweederde (66 procent) van de ondervraagde directieleden daarnaast dat zij geloven dat de rol van HR op dit moment vooral operationeel en administratief is.

Reactief werken

HR-managers zijn het daar deels mee eens: ruim eenderde (37 procent) zegt vooral reactief te werken. Tegelijkertijd geeft 61 procent aan, dat hun focus vooral op operationeel en administratief werk ligt, waardoor ze te weinig tijd overhouden voor strategische taken.

De eerste stap om dit probleem op te lossen, is dat de directie en HR een beter begrip moeten krijgen van elkaars problemen en prioriteiten. De directie zou HR actief moeten betrekken bij strategische beslissingen en meer middelen beschikbaar moeten stellen voor toekomstgericht HR werk. Echter, meer dan de helft (56 procent) van de ondervraagde directieleden geven aan dat ze niet weten hóe ze HR effectief en strategisch kunnen inzetten.

De directie van Nederlandse mkb-bedrijven ziet wel een aantal belangrijke personeelsgerelateerde uitdagingen voor de komende jaren, waaronder hoge niveaus van burn-out (76 procent), hoge salariseisen (74 procent) en gebrek aan vooruitgang op het gebied van diversiteit en inclusie (65 procent).

HR zelf ziet nog andere uitdagingen, zoals een lage medewerkersbetrokkenheid (73 procent), het feit dat hybride werkmodellen niet goed functioneren (70 procent) en problemen met het werven (70 procent) en vasthouden (74 procent) van medewerkers.

Directie verwacht meer strategisch advies van HR

Om met deze uitdagingen aan de slag te kunnen, hebben directeuren ondersteuning van HR nodig.

Tweederde (66 procent) van de ondervraagde directeuren is van mening, dat het bedrijf achterloopt bij het oplossen van uitdagingen op de arbeidsplaats. Zorgelijk daarbij is dat een meerderheid (57 procent) vindt, dat ze niet voldoende input en advies van HR ontvangen om deze uitdagingen op te lossen.

HR-managers erkennen dit probleem – bijna tweederde (65 procent) geeft aan dat dit vooral komt doordat ze het grootste deel van hun tijd moeten besteden aan administratieve taken.

Daarnaast geven veel HR-managers (57 procent) aan dat de input van HR niet voldoende wordt gewaardeerd binnen hun organisatie, terwijl 79 procent graag zou zien dat HR meer invloed zou hebben binnen het bedrijf.

Deze en andere frustraties zijn voor bijna de helft (48 procent) van de ondervraagde HR-managers reden om binnen de zes tot twaalf maanden op zoek te gaan naar een andere baan.

Kloof tussen HR en directie

Om strategischer te kunnen werken en de business beter te ondersteunen, geven HR-managers onder andere aan dat ze meer begrip, respect en ondersteuning van de directie (40 procent) willen.

Daarnaast willen ze graag betere technologie om meer tijd vrij te maken voor strategisch werk (36 procent) en betere skills in het verzamelen, verwerken en analyseren van HR-data (36 procent).

Joseph Jolly, People Partner bij Personio, zegt: “Het is zorgelijk om te zien dat er bij Nederlandse mkb-bedrijven een duidelijke kloof bestaat tussen de directie en HR. De directie verwacht meer strategisch advies van hun HR-team, terwijl HR-teams niet alleen te weinig tijd hebben voor strategisch werk, maar ook van mening zijn dat ze niet voldoende worden gewaardeerd en gerespecteerd door de directie. Deze kloof schaadt bedrijven en belemmert ze in het oplossen van belangrijke uitdagingen, zoals het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid, het terugdringen van het aantal gevallen van burn-out en betere inzet van hybride werkmodellen. Betere HR-data en -analytics worden door zowel de directie als door HR-managers als belangrijke middelen gezien om de waarde van HR aan te tonen en de samenwerking tussen beide partijen te verbeteren, zodat ze de toekomstige groei van het bedrijf zeker kunnen stellen.”