TNO heeft een speciale uitgave van de veelgebruikte Snelstartgids voor Preventiemedewerkers ontwikkeld, gericht op vrijwilligersorganisaties.

Deze Snelstartgids is, net als de reguliere Snelstartgids voor preventiemedewerkers, gratis te downloaden via inPreventie.

Werkgever en bestuur

TNO heeft de Snelstartgids ontwikkeld in nauwe samenwerking met de grootste vrijwilligersorganisatie van het land, Voedselbanken Nederland.

De Snelstartgids voor preventiemedewerkers in vrijwilligersorganisaties is in opzet vergelijkbaar met de eerdere uitgave van de Snelstartgids. Door de rol van bestuurders aandacht te geven en bepaalde specifieke zaken voor bedrijven, zoals de OR, weg te laten, kunnen organisaties die (grotendeels) met vrijwilligers zich beter herkennen.

Praktisch stappenplan

In de Snelstartgids voor Preventiemedewerkers vind je praktische tips voor het werk als preventiemedewerker. Preventiemedewerkers worden stapsgewijs geholpen bij het invullen van hun rol en het uitvoeren van de taken. Daarbij wordt verwezen naar verschillende websites en organisaties die nuttige informatie bieden.

Snelstartgids Preventiemedewerker

De Snelstartgids voor preventiemedewerkers in vrijwilligersorganisaties is gratis te downloaden.