Als gevolg van de gewijzigde Arbowet en de uitbreiding van taken voor de preventiemedewerker, heeft TNO de Snelstartgids voor preventiemedewerkers geüpdatet.

De taken van de preventiemedewerker zijn in de nieuwe Arbowet uitgebreid. Er is bijvoorbeeld een directere link gelegd tussen de bedrijfsarts en de preventiemedewerker.

In de nieuwe Snelstartgids van TNO zijn deze taken toegevoegd en verder toegelicht. Ook de rollen van de OR en de bedrijfsarts hebben, net zoals in de nieuwe Arbowet, een prominentere positie gekregen.

Praktisch stappenplan

Snelstartgids voor preventiemedewerkersDe Snelstartgids voor Preventiemedewerkers is een praktisch stappenplan. Met tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools wordt de preventiemedewerker stapsgewijs geholpen bij het invullen van de rol en het uitvoeren van de taken. De geüpdatete versie van de Snelstartgids voor preventiemedewerkers is als PDF gratis te downloaden.