Bijna 60 procent van de werknemers in Nederland vindt dat er meer aandacht besteed zou moeten worden aan het voorkomen van stressgerelateerde klachten op het werk.

Zo blijkt uit onderzoek van Manutan.

Gevraagd naar duurzaamheid op het werk, denken werknemers in Nederland weliswaar allereerst aan het scheiden van afval en energiebesparing, maar direct daarna komt duurzame inzetbaarheid werknemers. Werk dat voldoening geeft, waardering krijgen en op tijd afstand mogen nemen, spelen daarbij een belangrijke rol.

Wettelijk verbod op bereikbaarheid thuis

Werktijden vervagen steeds meer. 35 procent van het personeel checkt bijvoorbeeld thuis zakelijke mails. Toch blijkt uit het onderzoek dat niet iedereen daar gelukkig van wordt.

Zo’n 40 procent van de ondervraagden wil thuis helemaal niets met het werk te maken hebben en ziet het liefst een wettelijk verbod op bereikbaarheid via e-mail of telefoon buiten werktijd.

Sociaal contact met collega’s

Sociaal contact met collega’s buiten werktijd is echter iets anders volgens Manutan. Collega’s die elkaar ook buiten de werkomgeving zien, praten samen makkelijker over werkdruk.

Toch blijkt uit het onderzoek dat veel collega’s het in de werkcontext lastig vinden om stress en een te hoge werkdruk onderling te bespreken. Ruim een derde van de ondervraagden heeft geen idee hoe daarover bij collega’s of leidinggevenden te beginnen.

Een gevoel van stress wordt vooral veroorzaakt door het niet aan kunnen geven van grenzen en te weinig waardering op het werk. Een derde van de werknemers vindt ook dat bijvoorbeeld zieke collega’s te weinig aandacht krijgen.

Volgens Manutan zijn sociale omgang en voldoende waardering heel belangrijk voor werknemers. Een goede werksfeer vermindert het ziekteverzuim en verbetert de productiviteit.

Opvallende uitkomsten

  • 58 procent wil meer aandacht aan het voorkomen van stressgerelateerde klachten
  • 42 procent vindt dat wettelijk vastgelegd moet worden dat je buiten werktijd niet bereikbaar hoeft te zijn voor je werkgever
  • 35 procent checkt thuis en in het weekend zijn zakelijke e-mail
  • Van de 35 procent die thuis zijn werkmail bekijkt wil 39 procent een wettelijk verbod op bereikbaarheid buiten werktijd
  • 21 procent checkt in de vakantie zijn zakelijke e-mail

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Manutan onder 862 Nederlanders, werkend in alle sectoren, met name in loondienst. De helft werkt bij een bedrijf met 200 of meer werknemers en bijna driekwart op kantoor.