Home Tags Eerstelijnszorg

Tag: eerstelijnszorg

Een kwart van de kankerpatiënten heeft geen vast aanspreekpunt in het ziekenhuis

Vast aanspreekpunt en informatie over ondersteuning onvoldoende in kankerzorg.

Medische zelftests hebben niet tot extra huisartsbezoek geleid

Als burgers zelf gezondheidstesten gaan doen, dan zou dit kunnen leiden tot gezondheidswinst, maar ook onnodige ongerustheid en extra zorgkosten.

Dokter in spe leert vrijwel niets over voeding

In de studie geneeskunde moet meer aandacht komen voor het thema voeding en leefstijl.

Huisarts voert afwachtend beleid bij kleine kwalen

De huisarts lijkt vaker een afwachtend beleid zonder voorschrijven van medicatie te voeren bij kleine kwalen.

Negatieve emoties blokkeren denken en handelen patiënten

Patiënten gaan bij zorgtrajecten vaak door een emotionele achtbaan.
verslaving alcohol op werk

ABS-artsen: steun voor verslaafde artsen

Artsenfederatie KNMG biedt met het project ABS-artsen sinds 2011 hulp aan artsen met verslavingsproblemen. Dit wordt uitgebreid met een monitoringsprogramma van vijf jaar.

Minder huisartsbezoek na kanker bij actieve steun partner

Huisartsen zouden meer aandacht moeten hebben voor de manier waarop partners patiënten met kanker kunnen steunen.
psychische klachten huisarts

Forse toename psychische klachten in huisartsenpraktijk

Na invoering van de basis GGZ in januari 2014 is het aantal psychische en sociale hulpvragen in de huisartsenpraktijk zichtbaar toegenomen.

Huisarts toont minder empathie

Huisarts moet niet alleen aandacht hebben voor de ziekte, maar vooral ook voor de zieke.

Dikke dokter maakt weinig werk van obesitas

Huisartsen met overgewicht en ernstig overgewicht verwijzen hun te zware patiënten minder vaak voor dieetadvies.