Home Tags Ziektewet

Tag: Ziektewet

Private uitvoerders sociale zekerheid eisen andere rol publieke uitvoerders

Gelijk speelveld voor publieke en private uitvoerders Sociale Zekerheid.

Belangrijke uitspraak premie Werkhervattingskas 2018

Een kanjer van een kans voor werkgevers om geleden schade te verhalen.

No-risk premie naar 56 voor oudere werknemer

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte.

Politieke partijen maken sociale zekerheid nodeloos complex

Acture: de voorstellen die politieke partijen willen doorvoeren in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen zijn uiterst ondoordacht.

Stabiele premies werkgeversverzekeringen WGA en ZW

Het aantal eigenrisicodragers voor de WGA-verzekering neemt af, terwijl het eigenrisicodragerschap voor de ZW-verzekering toeneemt.

Uitstel samenvoegen WGA kost werkgevers miljoenen

Aon: premies werkgevers voor zieke medewerkers kunnen gemiddeld 30 procent lager.

Uitstel eigenrisicodrager WGA-flex naar 2017

Verzekeraars zijn nog niet klaar voor invoering eigenrisicodragen WGA.

Werkgevers laten grof geld liggen voor zwangere medewerksters

Werkgevers benutten onvoldoende de vergoedingen die voortvloeien uit de WAZO en de Ziektewet voor zwangere vrouwen, waardoor ze per medewerkster vaak duizenden euro’s mislopen.

Arbeidsgehandicapte en 60-plusser bieden veel voordeel!

Veel werkgevers zijn van mening dat ouderen en mensen met een arbeidshandicap zeer waardevolle en gemotiveerde werknemers zijn. Daarnaast pleiten vele financiële voordelen voor het in dienst nemen van deze mensen.

Wet Modernisering Ziektewet: zo voorkomt u schade

Werkgevers realiseren zich vaak onvoldoende welke enorme financiële impact de Wet Modernisering Ziektewet voor hen in petto heeft.