Het RIVM heeft de toolkit Gezond Werk ontwikkeld voor professionals die zich bezighouden met gezondheid op het werk, of overwegen aan de slag te gaan met vitaliteit of duurzame inzetbaarheid voor werknemers.

De voorlichtingsmaterialen zijn in te zetten om draagvlak te creëren voor gezondheidsbevordering op het werk. Zowel bij werkgevers als werknemers. Zo bevat de toolkit een presentatie een factsheet en een film.

Daarnaast bevat de kit teksten die zijn te gebruiken ten behoeve van intranet of een interne nieuwsbrief om werknemers te informeren over leefstijl en preventie op de werkplek.

De informatie is gemakkelijk aan te passen aan de eigen bedrijfssituatie.

De toolkit is onderdeel van de website Gezond Werk. Daar zijn ook diverse praktijkvoorbeelden en informatie te vinden over het opzetten van gezondheidsbeleid in een organisatie.